Co je palivo BA, NM a CNG?

Palivo BA, NM a CNG jsou paliva používaná pro provoz motorových vozidel. Jednoduše by se dalo říct, že se jedná o benzín, naftu a plyn. BA je zkratka označující benzín. Benzín je palivo používané v zážehových spalovacích motorech, tedy v takových, ve kterých je směs paliva a vzduchu ve válci zažehnuta elektrickou jiskrou vytvořenou zapalovací svíčkou. Benzín lze využít i jako rozpouštědlo a ředidlo nátěrových hmot.

co-je-palivo-ba-nm-a-cng

 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Benzín se vyrábí v ropných rafinériích. Destilací surové ropy se odděluje materiál, který se nazývá panenský nebo přímý benzín. K tomuto materiálu jsou přidávány další složky, zejména parafiny, naftery a olefiny, a vzniká tak konečný produkt benzín. Každá rafinerie používá vlastní poměr jednotlivých složek benzínu, proto se benzín jednotlivých značek liší.

Dříve se vyráběl olovnatý benzín. V současné době je převážně vyráběn bezolovnatý benzín, protože olovnatý benzín poškozoval motory vozidel a byly také zjištěny škodlivé účinky olova na životní prostředí a zdraví člověka.

Zkratka NM se používá pro označení motorové nafty, nazývané také diesel. Nafta se používá jako palivo do vznětových motorů, které se od zážehových motorů odlišují tím, že se palivo do motoru dopravuje odděleně od vzduchu. Nafta je směs kapalných uhlovodíků, která je získávána destilací a rafinací z ropy.

autodoplnky

Na rozdíl od benzínu může nafta v zimě zamrznout. Výrobci v zimních měsících naftu upravují tak, aby nezamrzala, a k dostání u čerpacích stanic je tedy zimní nafta. V letních měsících se vyrábí a prodává klasická nafta bez úprav proti zamrznutí.

CNG je anglická zkratka pro stlačený zemní plyn. Jedná se o ekologické palivo používané pro provoz motorových vozidel. Motory vozidel je nutné k používání paliva CNG přestavět. Majitel vozidla pak musí počítat s tím, že se mu sníží zavazadlový nebo nákladový prostor vozu z důvodu umístění nádrže na CNG. Mezi výhody používání paliva CNG ve vozidlech se řadí nižší opotřebení motoru, nižší spotřeba paliva, nižší hluk motoru a také osvobození vozidla od silniční daně.

Pro Dudlu napsala: Veronika Štrachová

Vyberte si autodoplňky:

Pokračujte v čtení blogu: