UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je daňový subjekt?

Oblast daní a všeho, co se kolem nich točí je poměrně rozsáhlá a náročná. Mnohdy se člověk ve všech těch pojmech, právech a povinnostech ztrácí. Víte třeba, kde je daňový subjekt a jaké povinnosti se k němu váží? Anebo jaký je rozdíl mezi poplatníkem a plátcem daně? Nahlédněte pod pokličku daní a ujasněte si základní pojmy, které se váží k daňovým subjektům, plátcům daně a poplatníkům daně.

kdo-je-danovy-subjekt

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Daňovým subjektem je taková osoba, která je povinna strpět, odvádět nebo také platit daň. Dále se dělí na poplatníky a plátce daně. Poplatníkem je takový daňový subjekt, jehož příjem či majetek je podroben dani. Plátcem je pak takový daňový subjekt, který je ze zákona povinen do veřejného rozpočtu odvádět daň vybranou od dalších subjektů nebo sraženou jiným poplatníkem pod svou majetkovou odpovědností.

Daňovým subjektem je nejčastěji fyzická nebo právnická osoba. U fyzických osob pak může jít i o manželské páry, dvojice ve společné domácnosti, členy společné domácnosti apod. U některých typů daní pak může být plátce daně a poplatník daně odlišnou osobou, u některých typů daní se pak zase tyto dvě osoby kryjí. Konkrétně tomu tak bývá například v případě daně z nabytí nemovitých věcí. Tam je poplatníkem ta osoba, která nemovitost nabyla a zároveň je i povinna daň odvést.

Podle výkladu tedy každý, kdo má povinnost platit jakoukoliv daň, je tzv. daňovým subjektem. A podle toho, o kterou konkrétní daň se jedná, je to buď poplatník (v případě daně z příjmu fyzických a právnických osob) nebo plátce (v případě DPH nebo daně z příjmů ze závislé činnosti, pokud je daná osoba zaměstnavatelem).

Za daňový subjekt může jednat jeho zástupce. Ten může být buďto ustanovený správcem daně, obligatorní zástupce či zmocněnec, kterého si daňový subjekt sám vybral a udělil mu plnou moc.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: