UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kanasta (Canasta karty)

Karty na kanastu

Na světě jsou dva druhy lidí. Ti, kteří se jako školáci naučili hrát žolíky a zůstali u nich. A pak jsou tu tací, kteří se posunuli o něco dál k branám pekelným (jelikož karban je odedávna hřích, to ví každý) a osvojili si i hru s názvem Kanasta. Může se jednat o dva nesmiřitelné tábory. A dost možná se tento jev objevuje už po generace i ve vaší rodině.

Aby bylo jasno: kanastu mě naučila hrát babička z maminčiny strany. K pořádné hře však potřebujete minimálně čtyři hráče, abyste mohli hrát ve dvojicích. To je pro kanastu základní a odlišuje ji to právě od žolíků, které se tímhle extrémně zábavným a bratrovražedným způsobem hrát nedají. Tatínkova rodina naopak spokojeně a smířlivě zůstala u mírumilovných žolíků. Prázdniny u babičky a dědy z tátovy strany tak byly plné harmonie a klidu. Nikdo se s nikým u karet nikdy nepohádal a čas při hře poměrně plynule ubíhal.

Oproti tomu kanastové turnaje u druhých prarodičů na chatě, to byla úplně jiná písnička. Shromáždit se museli vždycky všichni přítomní členové rodu. Tajným losováním byli rodinní příslušníci rozřazeni do dvojic a mohlo se začít. Pokud jste začali po obědě, mohli jste si být jisti, že ten den už nic jiného nestihnete. A že k večeři bude namazaný chleba, který se jediný dá jíst u karet.

Že u nás klasické Vánoce, svátky klidu a míru, neprobíhaly úplně standartním způsobem je nasnadě. Babička si k nám dodnes vozí pro jistotu vlastní balíček kanastových karet. Co kdyby je náhodou v průběhu roku naše malé děti, ještě neznalé karbanu, zničily a nebylo by pak s čím hrát?

O babičce bylo veřejně známo, že ráda zavírá z ruky, takže běda tomu, kdo na to nedal pozor a shodil jí balík. Já s maminkou jsme měly vypracovaný dokonalý systém tajných očních signálů, který byl bohužel záhy odhalen. A pozůstatky bratrancovi drtivé prohry? Zeptejte se toho chudáka Jokera s vyškrábanýma očima, který mu po dědově zavření hry zůstal bezmocně v ruce. Kanastu, tu my prostě můžeme.

Canasta (česky Kanasta) je karetní hra typu rummy pro 2 až 6 hráčů, která se hraje s dvěma balíčky francouzských hracích karet, kdy v každém balíčku jsou karty o hodnotách 2–10, J, Q, K, A ve čtyřech barvách (srdce, kára, piky, kříže) a dva žolíci. Hráči (nebo dvojice hráčů hrající společně) se snaží získat co nejvíce kanast – skupin sedmi karet stejné hodnoty, z nichž až tři mohou být nahrazeny divokými kartami, kterými jsou v kanastě žolíky a dvojky. Každý hráč ve svém tahu táhne jednu kartu z balíčku, vykládá a odloží jednu kartu na odkládací hromádku. Hra končí, když se některý hráč zbaví všech svých karet. Po skončení hry se sečte celkové skóre hráčů, závislé na počtu získaných kanast a na bodovém ohodnocení vyložených karet.

Jedna hra se skládá z několika rozdání a končí tehdy, když některý hráč nebo dvojice získá stanovený počet bodů. Celkovým vítězem se stane hráč nebo dvojice, který získá nejvyšší počet bodů. Původní verze byla určena pro 4 hráče, existují však verze pro 2 až 6 hráčů, které se liší jen nepatrně. Hraje-li 4 nebo 6 hráčů, hrají proti sobě 2 nebo 3 dvojice spoluhráčů, kteří sedí naproti sobě a jejich vyložení a skóre se počítá dohromady, třebaže každý z nich má vlastní ruku karet, kterou spoluhráč nevidí, a navzájem se nedomlouvají. Hraje-li jiný počet hráčů, hraje každý sám. Kanastu vymysleli v roce 1939 architekt Alberto Serrato a prokurátor Segundo Santos v uruguayském Montevideu.[1] Santos jí později dal název canasta (koš) podle koše, do něhož si ukládali karty.

Hra se časem rozšířila do celé Uruguaye, turisté ji zanesli do Argentiny a později do Chile, Peru a Brazílie. Po druhé světové válce se rozšířila i do USA, později díky americkým vojákům sídlícím v Japonsku a Německu i do Asie a Evropy. Vrcholu popularity dosáhla kanasta v 50. letech 20. století. I přes snahu o standardizaci pravidel vznikl ve druhé polovině 20. století velký počet variant (zejména v Severní Americe), někdy i značně odlišných od původní kanasty. Liší se zejména v počtu používaných balíčků karet, v pravidlech pro táhnutí karty z odkládací hromádky, v pravidlech pro vykládání, pro ukončení hry i v bodování.

Pravidla pro karetní hru Canasta

Nejživější a nejspolečenštější je kanasta hraná čtyřmi hráči, z nichž vždy dva a dva hráči sedící proti sobě jsou společníky pro celou hru. Hrají sice každý sám, skrytě a bez dorozumívání, ale společným úsilím a na společný účet. Dobře je možno hrát kanastu ve třech, případně i ve dvou. Ke konci pravidel uvedeme odchylky pro hru ve třech a ve dvou. Hra sestává z více kol a končí kolem, ve kterém jedna ze stran nebo obě strany dosáhly počtu 10 000 bodů nebo více.

Vítězem je strana, která docílila vyššího počtu bodů. Jedním kolem rozumíme jedno rozdání. Karty pro kanastu sestávají ze dvou kompletních her francouzských karet po 52 listech, k nimž jsou přidány celkem čtyři "Jolly Jocker". Podle nich jsou tyto karty u nás lidově zvány "žolíky". Obě hry mohou mít stejné zabarvení rubu karty (reverzu). Celkem je tedy ve hře 108 karet.

Společníci se určí buď dohodou anebo tak, že se jimi stanou dva hráči, kteří před hrou sejmou dvě nejvyšší karty. Společníci sedí proti sobě. Pro účel vylosování je nejvyšší kartou A (eso) a nejnižší dvojka. První rozdává hráč, který sejmul nejnižší kartu. Karty může promíchat pro urychlení více hráčů, konečné promíchání provede hráč rozdávající. Před rozdáváním dá sejmout hráči, který sedí po jeho pravici. Ten má právo podívat se na tře poslední karty toho dílu, který sejmul.

Najde-li v nich žolíka, dvojku nebo červenou trojku, vezme si je předem a o tolik karet, kolik si vzal předem, dostane při rozdávání méně. Každý hráč dostává 13 karet. Rozdává se po jedné kartě dokola ve směru hodinových ručiček. Balík, který zbude po rozdání, se položí doprostřed stolu rubem navrch a jmenuje se kmenový balík. Průběhem hry vzniká odkládáním karet lícem navrch balík odkládaný, zvaný obyčejně "balík".

Hráči si srovnají v ruce karty nejlépe podle výše jejich hodnoty, tedy esa k sobě, krále, dámy atd. bez ohledu na barvy. Mají-li v ruce červenou trojku (jednu nebo více), vyjmou ji hned z ruky a položí před sebe na stůl lícem navrch. Z kmenového balíku si při nejbližší koupi dokoupí také náhradu za červené trojky do počtu 13 karet v ruce. Hráči kupují po řadě počínajíc hráčem, který sedí po levici rozdávajícího. Každý hráč, když na něj přijde řada, provádí tři úkony hry:

 • a) koupí karty (tj. vrchní karty kmenového balíku, za určitých podmínek, ale vrchní karty odkládaného balíku)
 • b) případné vyložení
 • c) odložení karty na odkládaný balík.

Hráč po levici rozdávajícího zahajuje hru. Rozdávající mu nabídne veřejně (tak, aby to všichni hráči viděli) první kartu z kmenového balíku. Hodí-li se kupujícímu, vezme ji jako koupi, nehodí-li se mu, odmítne je a rozdávající ji odloží lícem navrch jako první kartu odkládaného balíku. Zahajující hráč si pak koupí normálně, tj. skrytě, další kartu z kmenového balíku, má tedy při první koupi výhodu volby ze dvou karet

. Pak hráči vyloží, může-li, přiloží hodící se karty k vyloženým skupinám svého spoluhráče a konečně odloží kartu, která se mu nejméně hodí, na odkládaný balík, a přitom musí dbát, aby svým odložením neprospěl soupeřům. Spoluhráči soustředí své vyložené skupiny k jednomu nebo druhému hráči, aby měli lepší přehled. Cílem hry je - jek jsme uvedli již dříve - dosažení nejvyššího počtu bodů. Body získává strana součtem bodové hodnoty karet vyložených na stůl oběma spoluhráči a připočtením všech prémií.

Bodové hodnoty karet jsou:

 • černá 3 ........................ -100 bodů
 • žolík ................................ 50 bodů
 • dvojka ............................ 20 bodů
 • eso (A) ........................... 20 bodů
 • (K-Q-J-10-9-8) ............. 10 bodů
 • (7-6-5-4) .......................... 5 bodů

Bodové hodnoty prémií jsou:

 • za divokou kanastu žolíkovou .......................... 2000 bodů
 • za divokou kanastu dvojkovou ........................ 1000 bodů
 • za čistou kanastu ............................................... 600 bodů
 • za smíšenou kanastu .......................................... 300 bodů
 • za uzavření kola ................................................. 200 bodů
 • za červenou trojku (kára a srdce) ...................... 100 bodů

K dobru se počítá každé straně součet bodových hodnot karet vyložených na stůl, a to včetně těch, které tvoří kanastu, s připočtením součtu dosažených prémií. Od tohoto součtu se ale odečte bodová hodnota karet, které při uzavření kola zůstaly oběma spoluhráčům v ruce. Nedosáhne-li však strana při vykládání alespoň jedné kanasty, odečítají se jí jako špatné (minusové) body součty bodových hodnot všech karet vyložených na stole i karet v rukou obou spoluhráčů a též prémiové hodnoty vyložených červených trojek.

Slovo kanasta znamená ve španělštině doslovně koš. Ve hře to znamená sedm karet stejného stupně, tedy např. 7 devítek, 7 čtyřek, 7 králů apod. V tom případě, že se podaří vyložit (třeba i postupně) všech 7 originálních karet, jedná se o kanastu čistou. Čtyři originální kary musí kanasta obsahovat vždy. Přidají-li se na místo 1 až 3 originálních karet karty "divoké", utvoří se kanasta smíšená. Kanasta složená jen z divokých karet platí jako "divoká", a to žolíková, skládá-li se ze 4 žolíků a 3 dvojek, jinak dvojková.

Divokými kartami jsou žolíky a dvojky všech barev. Ve hře jsou čtyři žolíky a 8 dvojek, celkem tedy 12 divokých karet. Jsou to karty nejcennější nejen pro svoji vysokou hodnotu bodovou, ale hlavně proto, že při vykládání mohou být použity za kartu kteréhokoliv stupně a bez ohledu na barvu. Jsou důležité zejména pro svoji schopnost doplnit kterýkoliv výklad čtyř karet originálních na kanastu. A to je nejdůležitější úkol ve hře, protože bez dosažení alespoň jedné kanasty jsou všechny body vaší strany odečteny jako špatné. Již na tomto místě uvedeme pokyn pro taktiku hry.

Spekulace na divokou kanastu (1000, případně 2000 bodů) je vždy dost riskantní protože si vyložením divokých karet prakticky uzavřete možnost doplnění jiných vyložených skupin na smíšenou kanastu. Otevírá-li strana výklad skupiny dosud nevyložené, musí mít možnost vyložit nejméně 3 karty. doplňovat skupinu již vyloženou můžeme, kdykoliv přijdeme ve hře na řadu, i kartami jednotlivými.

Pravidla v předešlých odstavcích uvedená nám napovídají, že budeme vykládat téměř výhradně skupiny karet stejného stupně, tedy např. A-A-A, K-K-K, 4-4-4, nebo s použitím divokých karet 5-5-2, 10-10-žolík atd. Pravidla připouštějí také vykládání tzv. sekvencí, např. 7-8-9 nebo Q-K-A apod., vždy však jen ve stejné barvě a ve směru od nižší karty k vyšší. Přikládat k vyložené sekvenci kartu nižší není přípustné. Hráči jich z taktických důvodů užívají jen velmi zřídka, protože ztěžují tvoření kanast. Vhodné je jejich použití jako pomoc pro dosažení potřebného počtu bodů pro první vyložení nebo pro rychlé uzavření kola, nebo ovšem pro koupi balíku.

Divoké karty i v tomto případě nahrazují jakoukoliv kartu bez ohledu na barvu. Některé varianty pravidel vykládání sekvencí vůbec nepřipouštějí. První vyložení každé ze stran v každém kole je znesnadněno. Předně musí hráč, který za stranou prvně vykládá, vyložit alespoň jednu skupinu tří karet jen v kartách originálních, tedy bez použití divoké karty. dále musí tento hráč sám (bez pomoci svého spoluhráče) vyložit najednou karty o určitém minimálním počtu bodů, jehož výše je závislá na počtu bodů, kterých jeho strana dosáhla již v předešlých kolech. Čím větší úspěchy měla a čím více dobrých bodů již dosáhla, tím větší minimální počet bodů pro první vyložení je jí předepisován: Minimální bodové hodnoty pro první vyložení:

 • 0 až 1495 ........................................................ 50 bodů
 • 1500 až 2495 .................................................. 90 bodů
 • 2500 až 4995 ................................................ 120 bodů
 • 5000 a výše ................................................... 150 bodů

Minimálního počtu bodů může být dosaženo vyložením jedné nebo několika skupin. Ustanovení o podmínkách ztěžujících první vyložení neobyčejně zpestřuje hru a způsobuje často překvapující zvraty. Bez žolíků nebo bez většího počtu es nebo dvojek se těžko vykládá najednou 150 bodů. Může-li ovšem hráč z ruky vyložit kanastu, pak se prémiová hodnota kanasty do potřebných bodů započítává.

Po prvním vyložení mají oba hráči volnost přikládat k vyloženým skupinám i vykládat nové skupiny s jakýmkoliv počtem bodů, vždy však ze tří karet nově vykládané skupiny musí být nejméně dvě originální a jen jedna divoká. Také na hotové kanasty možno v průběhu kola přikládat karty stejného stupně. Nikdy však k čisté kanastě nepřikládejte kartu divokou, protože tím byste je znehodnotili na smíšenou a ztratili byste prémiové body. Hráč, který je na řadě, kupuje pravidelně vrchní kartu kmenového balíku. Koupí-li takto červenou trojku, vyloží ji hned na stůl a koupí si další kartu náhradní.

Za určitých podmínek může však hráč místo z kmenového balíku koupit kartu odloženou předchůdcem z balíku odloženého. To je veliká výhoda, protože s touto kartou "koupí balík", tj. vezme si všechny odložené karty a použije jich k dalšímu vykládaní, k doplnění vyložených skupin své strany a zbytek si ponechá pro další hru. Takto se bohatě doplňují kanasty a zejména čisté kanasty, které přinášejí vyšší prémii. Kdy smíte koupit balík? Jestliže hráč před vámi hrající (tedy odpůrce po vaší pravici) odloží kartu, která se vám hodí: Nemá-li vaše strana ještě vyloženo, nebo je-li balík zmražen, musíte mít ke kartě odložené vaším sousedem v ruce dvě originální doplňující karty. Jedná-li se o první vyložení vaší strany v kole, musíte mít současně možnost uskutečnit je s počtem bodů, který je v daném okamžiku pro vaši stranu předepsán.

Příklad: Vaším předchůdcem byla odložena srdcová desítka. Vy máte v ruce dvě desítky. Nekupujete tedy z kmenového balíku, ale koupíte odloženou desítku a vyložíte ji hned na stůl spolu se svými dvěma. Tím jste vyložil 30 bodů. Vaše strana musí však provést první vyložení dejme tomu na 90 bodů. Musíte proto dáním divokých karet k vyloženým 3 desítkám na 90 bodů. Pak si teprve smíte vzít balík a pokračovat ve vykládaní. Nemůžete-li koupí odložené desítky dosáhnout výkladu o předepsaném minimu bodů, pak ji ovšem koupit nesmíte. 12.

Zvláštní funkce černých trojek (piky a trefy): S černými trojkami sice normálně hrajeme, ale nesmíme je během kola vykládat jako jiné karty. Mají své zvláštní určení. Odložíte-li totiž černou trojku na odkládaný balík, nesmí jej hráč po vaší levici, který hraje po vás, koupit. Černá trojka je tedy obranná karta, kterou svému soupeři po levici ve vhodné chvíli zabraňujete, aby nemohl koupit balík. Kanasta se z černých trojek nedělá. Uplatňuje se pravidlo, že za černou trojku, která hráči zůstala v ruce při uzavření kola se odpočítává 100 bodů. Je to ustanovení dosti tvrdé, ale směřuje proti lehkomyslným koupím balíku, kde obyčejně bývá několik černých trojek, v konečných fázích kola, kdy obě strany mají již vyložené kanasty a někteří hráči málo karet v ruce.

Zmrazení odloženého balíku: Toto pravidlo může být pro začátečníky vypuštěno, pro dobré hráče je však kořením hry. Vytvoří-li se větší balík odložených karet, má jeho koupě rozhodující význam pro výsledek kola a někdy i celé hry. Octne-li se hráč v situaci, že nemá černou trojku, aby jejím odložením vyloučil koupi balíku následujícím hráčem, a zejména uvědomí-li si, že jakýmkoliv odložením běžné karty naopak tuto koupi umožní, může se rozhodnout, že zmrazí balík odložením divoké karty nebo červené trojky, kterou jeho strana už vyložila.

Zmrazením se dosáhne toho že ostatní hráči nemohou koupit balík po dobu jednoho kola. Zbavit se divoké karty nebo prémie za červenou trojku je oběť, ale zmaření koupě soupeřem a zachování naděje na jeho koupi vlastní stranou bude stát zato i při riziku, že v případě neúspěchu jsme balík pro soupeře ještě posílili. Zmrazení je možno zdůraznit i postupným odkládáním dalších divokých karet. Uzavřít kolo smí hráč jen tehdy, když jeho strana má vyloženou alespoň jednu kanastu. A když po koupi karty z kmenového balíku vám zůstane jen jedna karta, tak touto poslední kartou uzavřete kolo tak, že ji odložíte na balík odložených karet rubem vzhůru.

Po uzavření kola spočítají strany své prémie, připočtou bodovou hodnoty vyložených karet a odečtou bodovou hodnotu karet, které zůstaly při uzavření hráčům v ruce. Strana, která nemá kanastu, odečítá prémiové body a bodovou hodnotu všech karet z ruky i ze stolu. skóre se zapisuje pro každou stranu, tedy ve dvou sloupcích. Hra ve dvou a ve třech. se v pravidlech liší od hry ve čtyřech jen tím, že každý hráč hraje sám. Pro urychlení vývinu hry se rozdává každému o 2 karty více. V taktice hry jsou ovšem rozdíly markantnější.

NĚKOLIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TAKTICKÝCH POKYNŮ

Při hře ve čtyřech nikdy nezapomeňte, že máte společníka a spojence. Platí tedy zásada uskutečnit první vyložení brzy, jakmile máte v ruce skupiny karet, které to umožňují. To hlavně proto, aby váš společník mohl také zasáhnout do hry a abyste neodhazovali karty, které by při společném uplatnění pomohly utvořit kanastu. Je také dobře šetřit si divoké karty, zejména pokud se společník nemohl projevit, zda vám nepřiloží karty originální.

Také není taktické roztahovat svá vyložení do šíre v počátcích kola, zejména pokud byste k tomu museli použít divokých karet. Pamatujte, že prvořadým úkolem je docílit pro vaši stranu doplnění alespoň jedné kanasty. Už pro tento účel je vhodné držet si nějakou divokou kartu v záloze, protože odpůrce vám nebude odkládat kary ze skupin vaší stranou vyložených a bude tak zdržovat možnost doplnění kanasty. Čekání na čistou kanastu je ošidné, zejména nemáte-li ještě žádnou. Tím hůře je se spekulací na kanastu divokou.

Nejdůležitější je stálá pozornost při hře a paměť: pamatovat si, co je asi v balíku, co odkládá váš společník a vaši soupeři, zejména ten po vaší levici, který může těžit bezprostředně z vašeho odkládání. V pozdějších kolech hry, kdy obě strany třeba vykládají na větší limit bodů a vytváří se větší balík odložených karet, je nutno o něj bojovat zejména s využitím zmrazování. Koupě balíku bývá rozhodující pro výsledek celé hry. Překvapující a brzké uzavření kola je také vhodným nástrojem pro úspěch, zejména mají-li odpůrci těžkosti s vytvořením kanasty. Hra utajená, s opožděným vykládáním a překvapováním odpůrců, je vhodná spíše při hře ve dvou a ve třech, kdy nemáte společníka. Přejeme vám dobrou zábavu.

 

Pro Dudlu napsala: Veronika Hendrychová

Prohlédněte si kompletní nabídku hraček:

Víte, že nákupem karet na Kanastu na Dudlu.cz podporujete Nadační fond Radost dětem, kam každoročně darujeme 20 % z celkového zisku? Padne-li vám do oka nějaká hračka nebo dětské zboží, můžete jedním nákupem udělat hned dvojitou radost. A pokud jste si u nás hru Canasta nevybrali, tak se nic neděje a budeme moc rádi, když děti pomůžete podpořit přímo přes transparentní účet nadačního fondu, který podporuje i hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová. Každá korunka se počítá a i malý krok pro vás, může být velkým krokem pro někoho jiného. Už máte vybráno a chcete ušetřit? Využijte dopravu zdarma od 2 000 Kč, získejte dárek k nákupu od 1 000 Kč a nebo si přečtěte pár našich dalších tipů jak ušetřit peníze.

hracky-hrackarstvi-dudlu-bbb

Autor: BBB Ilustrace (zakoupeno pro Dudlu.cz)

Přečtěte si tematické články z blogu: Pro maminky a tatínky