UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Monopoly

Hra Monopoly + Pravidla

Monopoly je desková hra, která ve stylizované podobě zprostředkovává hráčům mechanismy trhu. Je to patrně komerčně nejúspěšnější desková hra. Hru si nechal patentovat Charles Darrow v roce 1943, dnes ji vyrábí a distribuuje společnost Hasbro. Hra vychází ze hry Landlord’s Game autorky Lizzie Magie, patentované roku 1904 (hra na stejném principu měla dvě sady pravidel, sadu Prosperita a sadu Monopoly).

Hra spočívá v tom, že hráči postupují figurkami na herním plánu po dráze obvodu čtverce podle hodu dvěma kostkami po políčkách, které představují ulice. Ulice, na které stoupnou svojí figurkou, si mohou koupit, v opačném případě se na danou ulici vyhlašuje aukce. Za šlápnutí na ulici se od spoluhráčů vybírá nájemné. Pokud hráč získá (koupí, výměnou) celou sadu ulic stejné barvy (dvě ulice, většinou však tři), vybírané nájemné se zvyšuje na dvojnásobek a zároveň lze na ulicích začít stavět domy a posléze i hotel, čímž se nájemné ještě zvyšuje.

Spoluhráči pak mohou do jeho ulice vstoupit a nemít dost peněz na zaplacení, ze kterého si musí pomoci hypotékou na vlastněné ulice, nebo vyhlásí bankrot. Při hře často není tak důležité umět dobře obchodovat s ulicemi, jako mít štěstí při házení kostkou. Jsou zde ale i políčka, která nelze koupit (jdi do vězení, zaplať daň z nemovitosti, …). Pokud se hráč dostane na políčko ŠANCE nebo POKLADNA, musí si vzít danou kartičku. Mohou na ní být napsány prospěšné (zdědili jste 15 000 Kč) i neprospěšné příkazy (proveďte pouliční opravy – zaplaťte 1 000 Kč za každý dům a 5 000 Kč za každý hotel). V Česku vyšly také Monopoly Banking, kde nejsou peníze a platí se platební kartou.

Monopoly návod

Monopoly je hra na nákup, pronájem a prodej nemovitostí s cílem získat majetek o co největší hodnotě, přičemž vítězem se stává nejbohatší ze všech účastníků hry. Začíná se na startu, odkud každý hráč postupuje se svou figurkou po hrací ploše o tolik políček, kolik činí součet bodů na obou současně vržených kostkách. Jestliže hráč se svou figurkou vstoupí na políčko, které zatím nevlastní, může jej od banky koupit. Pokud však hráč nechce políčko koupit, prodá jej bankéř v aukci nejvyšší nabídce. Hráči vlastnící nemovitosti vybírají nájemné od spoluhráčů, kteří se na jejich nemovitostech zastaví. Stavba hotelů a domů značně zvyšuje vybírané nájemné, takže je výhodné stavět na co největším počtu pozemků.

Hráč může získat další finanční prostředky od banky prostřednictvím hypotéky. Hráči musí vždy uposlechnout pokynů uvedených na kartách "Pokladna" a "Šance". Během hry se mohou dostat i do vězení. Cílem hry je zůstat jediným hráčem, který nezbankrotoval. Kdo je na řadě, hodí obě kostky a posune se dopředu podle směru šipky o příslušný počet políček. Políčko, které hráč obsadil určuje, co hráč musí udělat. Dvě i více figurek může být současně na stejném políčku. Podle políčka, které hráč obsadil, může mít jednu z následujících možností:

 • Koupit stavební parcelu nebo jinou nemovitost
 • Zaplatit nájem (pokud jiný hráč tuto nemovitost vlastní)
 • Platit daně
 • Vytáhnout si kartu z Pokladny nebo Šance
 • Jít do vězení
 • Bezplatně parkovat
 • Vybrat si plat 20000 korun

Double: Pokud hráči padne shodný počet bodů na obou kostkách, posune si figurku o příslušný počet políček a udělá, co mu políčko, na kterém skončil, přikazuje. Je pak znovu na řadě a hází ještě jednou. Pokud hodí shodný počet bodů 3x za sebou musí jít okamžitě do vězení.

Přechod přes "START": Pokaždé když skončíte na políčku START nebo jím projdete ve směru šipky, dostanete od banky 20 000 korun. Je možné dostat 20 000 korun i dvakrát během jednoho kola, když např. skončíte na políčku Šance nebo Pokladna hned za STARTem a vezmete si kartu, která vám nařídí posunout se znovu na START.

Nákup nemovitostí: Jestliže hráč obsadí políčko s volnou nemovitostí (tj. postoupí na stavební parcelu, jejíž kartu Kupní smlouva nikdo nevlastní), má možnost si ji koupit. Pokud se tak rozhodne, zaplatí bance cenu uvedenou na tom políčku. Za to dostane, jako důkaz vlastnictví, kartu Kupní smlouva, kterou musí mít položenu před sebou textem nahoru. Jestliže si hráč nepřeje nemovitost koupit, bankéř ji musí okamžitě nabídnout ke koupi v dražbě. Nabídky mohou začít na jakékoliv ceně, kterou je některý z hráčů ochoten zaplatiti. Nemovitost dostane hráč, který za ní zaplatí nejvíce. Každý z hráčů (i ten, který tuto nemovitost za původní cenu odmítl) se může zúčastnit aukce.

Vlastnictví nemovitostí: Vlastnictví nemovitostí hráče opravňuje k výběru nájmu od jakéhokoliv "nájemníka", který skončí na jeho nemovitosti. Je výhodné vlastnit všechny nemovitosti od jedné barvy - jinými slovy míti monopol. Můžete stavět na kterékoliv parcele z barevné skupiny, na kterou máte monopol.

Obsazení políčka s nemovitostí ve vlastnictví: Jestliže hráč obsadí políčko s nemovitostí, která je ve vlastnictví jiného hráče, majitel od něj může vymáhat nájemné. To se musí stát než další hráč hodí kostkami. Cena nájemného je zapsána na kartách Kupní smlouva pro každou nemovitost a je různá podle množství budov na pozemku. Jestliže všechny nemovitosti od jedné barvy jsou ve vlastnictví jednoho hráče (monopol), pak nájemné na jakémkoliv z těchto nezastavěných pozemků se zdvojnásobuje.

Avšak pokud je kterákoliv parcela z této barevné skupiny v hypotéce, vlastník nemůže vybírat dvojnásobné nájemné na žádné z těchto parcel. Pokud jsou na parcelách vystavěny domy nebo hotely, nájemné se zvyšuje podle karet Kupní smlouva. Nájemné se neplatí za nemovitosti v hypotéce.

Obsazení políčka podniku veřejných služeb (energetické závody, vodárny): Obsazení jednoho z těchto políček umožňuje hráči koupi podniku veřejných služeb, pokud tento již není ve vlastnictví jiného hráče. Tak jako při koupi jiných nemovitostí, hráč zaplatí cenu uvedenou na příslušném políčku. Jestliže je tato nemovitost již někým vlastněna, vlastník po vás může požadovat nájemné podle čísla hodu, který vás na toto políčko dostal. Pokud má vlastník pouze jeden z těchto podniků, nájemné činí 400x číslo na kostkách.

Avšak jestliže hráč vlastní oba tyto podniky nájemné činí 100x číslo na kostkách. Pokud se na toto políčko dostanete díky příkazu karty Šance nebo Pokladna, musíte hodit kostky a podle hodnoty tohoto hodu se učí nájemné. Pokud hráč nechce koupit tento podnik, bankéř ho prodá ve dražbě za nejvyšší nabídku. Všichni hráči se mohou účastnit dražby.

Obsazení nádraží: Pokud jste první hráč, který toto políčko obsadil, máte možnost si nádraží koupit. Jinak bude vydraženou bankou. I přesto, že hráč odmítne koupit nádraží za původní cenu, může se účastnit dražby. Jestliže stanici již někdo vlastní, hráč musí zaplatit poplatek uvedený na kartě Kupní smlouva. Tento poplatek se mění podle množství nádraží vlastněných jedním hráčem.

Obsazení políčka "Šance" nebo "Pokladna": Obsazení jednoho z těchto políček znamená, že hráč musí sejmout vrchní kartu z příslušné hromádky.

Tyto karty vám mohou přikazovat:

 • Posunout vaší figurku
 • Zaplatit peníze - například daně
 • Dostat peníze
 • Jít do vězení
 • Dostat se bezplatně z vězení

Musíte postupovat podle instrukcí na kartě, a pak vrátit kartu textem dolů na spodek hromádky. Pokud dostanete kartu "Opusťte bezplatně vězení", můžete se jí ponechat až do té doby, než ji použijete nebo prodáte jinému hráči za cenu, na které se vzájemně dohodnete. Poznámka: karta vám může přikázat se posunout na jiné políčko. Pokud projdete cestou "STARTem", vyberte si 20000 korun. "STARTem" neprocházíte pokud jste poslání do vězení.

Obsazení políček daně: Jestliže obsadíte toto políčko zaplaťte příslušnou částku do banky.

Obsazení oplíčka bezplatné parkování: Pokud obsadíte toto políčko, nic se neděje až do doby než přijdete znovu na řadu. Za toto políčko není žádný poplatek: můžete normálně pokračovat ve svých transakcích (například, vybírat nájemné, stavět na svých pozemcích, atd.).

Vězení: Do vězení se dostanete jestliže: Skočíte na políčku "JDI DO VĚZENÍ", nebo si vytáhnete kartu Šance nebo Pokladna označenou "JDI DO VĚZENÍ", nebo hodíte double 3x za sebou během jednoho kola. Pokud jste poslán do vězení, znamená to pro vás konec hry v tomto kole, nedostanete 20000 korun, bez ohledu na to, kde jste na hracím plánu. Z vězení se lze dostat, jestliže: zaplatíte pokutu 5000 korun, můžete pokračovat v dalším kole, nebo koupíte kartu "Opusťte bezplatně vězení" od jiného hráče za vzájemně dohodnutou cenu a použijete ji, abyste se dostal ven, nebo použijete vlastní kartu "Opusťte bezplatně vězení".

Pokud ji máte, nebo počkáte 3 kola, jestliže se vám podaří hodit double během některého z těchto 3 kol, můžete opustit vězení hned s použitím čísla, které jste hodil. Po 3 kole musí hráč z vězení odejít, postoupí o počet políček rovnající se jeho hodu a zaplatí 5000 korun než vězení opustí. Hráči mohou vybírat nájemné ze svých nemovitostí, pokud tyto nejsou v hypotéce, i když sedí ve vězení. Jestliže nejste "posláni do vězení", ale pouze skončíte na políčku vězení díky vašemu hodu, pak jste "jen na návštěvě" a neplatíte žádnou pokutu. V dalším kole pak pokrčujete normálním způsobem.

Domy: Jestliže vlastníte všechny parcely od jedné barvy (monopol), můžete kupovat domy na vaše pozemky. Toto zvyšuje nájemné, které můžete vybírat od ostatních. Ceny domů jsou uvedeny na jednotlivých kartách Kupní smlouva. Domy můžete nakupovat pokud jste na řadě anebo mezi tahy ostatních hráčů. Musíte stavět rovnoměrně: nemůžete postavit druhý dům na žádném z pozemků od jedné barvy dokud nemáte jeden dům na každém pozemku z této skupiny, a tak dále, dokud nemáte 4 domy na každém pozemku. Prodej domů se také musí dít rovnoměrně.

Můžete nakupovat a prodávat kdykoliv a tolik budov, kolik vám váš rozum a finanční situace dovolí. Domy nesmíte stavět pokud je kterýkoliv pozemek od jedné barvy v hypotéce. Jestliže vlastníte všechny pozemky od jedné barvy, ale dům máte postaven pouze na jednom nebo dvou z nich, můžete stále vybírat dvojnásobné nájemné od ostatních hráčů, kteří se zastaví na některém z nezastavěných pozemků.

Hotely: Musíte mít 4 domy na každé parcele od jedné barvy, než si můžete koupit hotel. Hotely se kupují stejným způsobem jako domy a stojí 4 domy, které se vrací bance, plus cena uvedená na příslušné kartě Kupní smlouva. Na jednom pozemku může stát pouze jeden hotel.

Nedostatek stavebních příležitostí: Jestliže banka nemá žádné domy na prodej, hráči, kteří si přejí stavět, musí čekat dokud někdo nevrátí nebo neprodá domy zpět do banky, než bude moci začít stavět. Podobně pokud prodáváte hotel, tak ho nemůžete vyměnit za domy, pokud v bance žádné nejsou. Jestliže je k dispozici pouze omezený počet domů a hotelů a dva nebo více hráčů si přeje koupit víc, než má banka k dispozici, bankéř musí vydražit tyto domy a hotely za nejvyšší nabídku. Držba začíná nejnižší cenou na příslušné kartě Kupní smlouva.

Prodej nemovitostí: Nezastavěné pozemky, nádraží a podniky veřejných služeb mohou být prodány kterémukoliv hráči jako soukromá transakce, za cenu na které se oba dohodnou. Žádná parcela však nesmí být prodána jinému hráči, jestliže jakékoliv budovy stojí na kterékoliv parcele této barevné skupiny. Pokud si vlastník bude přát prodat některé ze svých pozemků z jedné barevné skupiny, musí nejdříve prodat všechny budovy z pozemků této barevné skupiny zpět bance. Domy musí být prodávány rovnoměrně, stejným způsobem jakým byly kupovány (viz. "Domy" dříve).

Domy a hotely nelze prodávat ostatním hráčům. Musí byt prodány bance za polovinu původní ceny uvedené na příslušné kartě Kupní smlouva. Mohou být prodány kdykoliv. V případě hotelů banka zaplatí polovinu ceny hotelu v hotovosti, puls polovinu ceny 4 domů, které byly odevzdány bance jako úhrada za koupi hotelu. Všechny hotely z jedné barevné skupiny mohou být prodány najednou. Pokud bude třeba získat peníze, hotely mohou být vyměněny zpět za domy. Hráč může prodat bance hotel a dostane zpět 4 domy a peníze za hotel (tj. polovinu původní ceny.) Pozemky v hypotéce nelze prodat bance, pouze ostatním hráčům.

Hypotéky: Pokud nemáte již žádné peníze a musíte platit dluhy, můžete získat peníze prostřednictvím hypotéky na svoje pozemky. Abyste toto mohli udělat musíte nejdříve prodat všechny budovy z těchto pozemků zpět bance. K získání hypotéky, otočte kartu Kupní smlouva textem dolů a vyberte si z banky hodnotu uvedenou na zadní straně této karty. Když chcete splatit hypotéku, musíte zaplatit tuto hodnotu plus 10% úrok. Pokud získáte hypotéku na pozemek, tento zůstává ve vašem vlastnictví. Ostatní hráči nemohou tento pozemek získat zaplacením hypotéky.

Nájemné nelze vybírat z hypotékou zatíženého pozemku, ale může být vybíráno z ostatních pozemků této barevné skupiny. Hráč může prodat hypotékou zatížený pozemek ostatním hráčům za jakoukoliv cenu, na které se dohodnou. Nový vlastník se může hypotéky hned zbavit zaplacením základní hypotéční částky a 10% úroku. Nebo může zaplatit 10% a nechat pozemek v hypotéce. V okamžiku, kdy se rozhodne splatit hypotéku, musí zaplatit základní hypotéční částku a 10 % úrok. Když už žádný pozemek jedné barevné skupiny není zatížen hypotékou, vlastník může začít kupovat zpět domy za plnou cenu.

Bankrot: Pokud dlužíte bance nebo jinému hráči více peněz než můžete získat z vašich aktiv, vyhlásíte bankrot a odstoupíte ze hry. Pokud dlužíte bance, ta získá všechny vaše peníze a karty Kupní smlouva. Bankéř pak vydraží každý pozemek nejvyšší nabídce. Musíte vrátit kartu "Opusťte bezplatně vězení" od spodu příslušné hromádky. Pokud jste zbankrotováni jiným hráčem, vaše domy a hotely budou prodány bance za polovinu původní ceny, a věřitel získá všechny peníze, karty Kupní smlouva a kartu "Opusťte bezplatně vězení", které vlastníte. Pokud vlastníte pozemky v hypotéce, musíte je odevzdat svému věřiteli, a on musí okamžitě zaplatit 10% a pak se rozhodnout jestli si hypotéku ponechá nebo jí hned splatí.

Poznámky ke hře: Pokud dlužíte víc nájemného než můžete splatit v hotovosti, můžete splatit dluh věřiteli částečně v hotovosti a částečně v nemovitostech (tj. prázdné parcely). V tomto případě může věřitel přijmout určitou nemovitost (i když je zadlužená) v hodnotě značně přesahující vyznačenou hodnotu, aby získal zbývající pozemek pro stavbu nebo aby zabránil jinému hráči v získání této nemovitosti. Vlastníci nemovitostí si musí sami hlídat placení nájemného ze svých nemovitostí. Hráč si může půjčit peníze pouze u banky a to pouze proti zástavě. Hráči si nesmí půjčovat peníze mezi sebou.

Výhra: Poslední hráč ve hře se stává vítězem

Pravidla pro hraní zkrácené verze Monopoly

"Zkrácená verze" má 3 odlišná pravidla:

1. Během PŘÍPRAVY na hru bankéř zamíchá karty Kupní smlouva. Hráč nalevo od bankéře snímá a bankéř rozdá po jedné 2 karty Kupní smlouva každému hráči (i sobě pokud se účastní hry také jako hráč). Hráči musí okamžitě zaplatit bance cenu každé ze dvou nemovitostí takto získaných. Hra pak začíná stejně jako ve standardní verzi.

2. V této zkrácené verzi stačí postavit pouze 3 domy (místo 4) na každém pozemku jedné barevné skupiny, než se lze koupit hotel. Nájemné za hotel je stejné jako ve standardní verzi. Při prodeji hotelů jejich cena zůstává na poloviční hodnotě pořizovací ceny, což je v této hře o jeden dům méně než ve standardní hře.

3. KONEC HRY. První hráč, který zbankrotuje opouští hru jako ve standardní verzi. Hra kočí bankrotem druhého hráče. Zbankrotovaný hráč odevzdá svému věřiteli (buď bance nebo jinému hráči) vše, co má nějakou hodnotu, včetně budov a všech ostatních nemovitostí. Všichni zbývající hráči pak následujícím způsobem sečtou hodnotu svého majetku:

 1. Hotovost

 2. Stavební pozemky, podniky veřejných služeb nebo nádraží, které vlastní, v ceně natištěné na herním plánu

 3. Majetek v hypotéce za polovinu ceny natištěné na herním plánu

 4. Domy ve vlastnictví ohodnocené příslušnou cenou

 5. Hotely mají cenu, která ze ně byla zaplacena, plus cena 3 domů

Vyhrává nejbohatší hráč! Existuje ještě jedna zkrácená verze této hry. Než začnete, dohodněte se, kdy má hra skončit. Po uplynutí této doby vyhrává hráč, který je nejbohatší. Na začátku hry bankéř promíchá karty Kupní smlouva a po sejmutí rozdá každému hráči 2 karty. Hráči musí bance okamžitě zaplatit nemovitosti, které takto obdrželi. Hra pak pokračuje obvyklým způsobem.

Ze studnice vědění čerpal: Tomáš Zahálka

Prohlédněte si kompletní nabídku hraček:

Víte, že nákupem hry Monopoly na Dudlu.cz podporujete Nadační fond Radost dětem, kam každoročně darujeme 20 % z celkového zisku? Padne-li vám do oka nějaká hračka nebo dětské zboží, můžete jedním nákupem udělat hned dvojitou radost. A pokud jste si u nás Monopoly nevybrali, tak se nic neděje a budeme moc rádi, když děti pomůžete podpořit přímo přes transparentní účet nadačního fondu, který podporuje i hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová. Každá korunka se počítá a i malý krok pro vás, může být velkým krokem pro někoho jiného. Už máte vybráno a chcete ušetřit? Využijte dopravu zdarma od 2 000 Kč, získejte dárek k nákupu od 1 000 Kč a nebo si přečtěte pár našich dalších tipů jak ušetřit peníze.

hracky-hrackarstvi-dudlu-bbb

Autor: BBB Ilustrace (zakoupeno pro Dudlu.cz)

Přečtěte si tematické články z blogu: Pro maminky a tatínky