Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Multimetry

Multimetr

Fyzika, předmět, který se u řad školáků řadí mezi méně oblíbený. Většina žáků v něm vidí učení nesmyslných definic zpaměti nebo počítání příkladů dle nespočet vzorců. Kdo si to má pamatovat? Proč se to mám naučit? K čemu to v životě budu potřebovat? Ano, i já jsem měla takové otázky. V té době jsem studovala na gymnázium. Jak už je známo, ten se zaměřuje na všeobecné vzdělání a má vás připravit na vysokou školu. A proto mě nic jiného nezbývalo než se snažit na každém předmětu, i na to méně zábavném, najít něco pozitivního. Ve fyzice jsem si oblíbila laboratoře. Vzpomínám na našeho učitele, který byl opravdu skvělý. Dokázal každou situaci důkladně popsat, a hlavně experimentálně vysvětlit. Myslím si, že pokud danou problematiku si dokážeme zažít a vyzkoušet, tím se nám snadněji zaryje do paměti.

Pamatuji si, že v té době nebyly tak rozšířené možnosti, jako jsou dnes. Fyzikální vybavení bylo zastaralé nebo na trhu vůbec nedostupné. Jednu hodinu jsme měli zaměřenou na téma základy elektrického měření. Pamatuji si, že pro měření jednotlivých veličin jsme měli dané přístroje, například na měření napětí voltmetr, na měření proudu ampérmetr nebo na měření odporu ohmetr. V současnosti se setkáváme s tzv. multimetry. Modernější, univerzální přístroj, který nám dokáže změřit více hodnot najednou. Moje první seznámení s multimetrem bylo na vysoké škole, konkrétně v laboratořích experimentální fyziky. Jednalo se o digitální zařízení, který kromě proudu, napětí, odporu dokázal změřit například i teplotu. Vše bylo modernější a ovládání bylo jednodušší. Je pravdou, že sice zkušenost s multimetrem byla zábavná a poučná, ale dnes ho nijak nevyhledávám. Takže mohu jen podotknout že, díky fyzice jsem získala základy, jak a co funguje kolem nás. A co vám budu povídat, samozřejmě, že už dnes si ty všechny zákony a definice nepamatuji. Nevadí, ale alespoň okrajově vím, co je to a k čemu složí multimetr.

Pro Dudlu napsala: Ditex