UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je menšitel?

Matematická definice - Co je menšenec a menšitel. Menšitel – jeden ze členů v matematické operaci odčítání, kdy pokud je zapsána jako x-y, pak menšitel je číslo y. Typický zápis operace odčítání je ve tvaru: menšenec - menšitel = rozdíl.

co-je-mensitel

Menšitel může být použit i pro sčítání, ale to není pouze o menšenci, ale i jednoduše o sčítání. Menšitel může být vyjádřen (a nemusí) jako celé číslo nebo i méně než celé číslo. Například sčítání dvou celých čísel by mohlo vypadat následovně: 2 + 9 = 11 a toto číslo 11 můžeme označit jako 11/2 (11 děleno na 2).

Jednoduchou matematickou operací, která se provádí v mnoha životně důležitých oblastech moderní společnosti, je odčítání peněz. Např. při platbách úrokových sazeb po bankovnictví nebo spotřebitelských úvěrů.

Co je menšenec

  • Menšenec je jeden ze členů v matematické operaci odčítání, kdy pokud je zapsána jako x - y, pak menšenec je číslo x. Menšenec následně nesmí být negativní ani nulový.
  • Může být aplikován na celou řadu proměnných a měnit tak hodnotu dané proměnné nebo celou řadu proměnných současně.
  • Menšenec se používá pouze pro znaky pocházející z jednotlivých matic, matematické operace jsou obvykle prováděny na celých maticových symbolech. 

Typické použití menšence:

Pokud je chceme zjistit, jakou částku musíme dát dalšímu studentovi v škole. Chceme-li studentovi dát 30 Kč, musíme mu odečíst 20 Kč (dostane 10 Kč).

Rozdíl mezi menšence a menšitelem

Menšitel - je písmenko v matematické operaci odčítání, kdy pokud je zapsána jako x-y, pak menšitel je číslo y. Typický zápis operace odčítání je ve tvaru: menšenec - menšitel = rozdíl

Menšenec je písmenko v matematické operaci odčítání, kdy pokud je zapsána jako x - y, pak menšenec je číslo x.

Rozdíl mezi menšencem a menšitelem je to, že rozdíl je totiž mnohem obecnější pojem než menšenec nebo menšitel. Je to celkem snadné - rozdíl mezi dvěma čísly.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: