UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Pokerové karty

Poker historie a pravidla

Karetní hra Poker (čti pokr) má své zřejmě první předchůdce v perská (Íránské) karetní hře As Nas. Ta se hrála s 25 kartami pěti různých barev. As Nas se od Peršanů naučili francouzští námořníci a dovezli ho do Evropy. Z As Nasu se pak vyvinuly hry, které daly pokeru jméno. Německá Pochspiel a francouzská Poque se hrály shodně s 25 kartami. Poque pak pronikla do tehdejších francouzských kolonií v Americe, hlavně do Louisiany. Přejali ji i místní anglicky mluvící osadníci a okolo roku 1800 vzniká slovo "poker". 

První písemná zmínka o pokeru se nachází v knize Joe Cowella Strasti a slasti hazardu z roku 1829. Cowell ho popisuje jako hru čtyř hráčů s dvacetikaretním balíčkem. V polovině devatenáctého století se už poker hraje s 52 kartami a objevují se dodnes hrané varianty 5-card stud a 5-card draw. Ve dvacátých letech dvacátého století se poprvé objevuje varianta Texas Hold'em, ve které je hráčům rozdáno po dvou kartách a pět karet mají společných. Pro svou zábavnost a komplexnost získal Texas Hold'em rychle na oblibě a dnes se jedná o nejhranější pokerovou variantu.

V roce 1970 se v Las Vegas konal první ročník World Series of Poker (WSOP). Světová pokerová série se postupně rozrostla a stala se nejslavnější a nejprestižnější pokerovou turnajovou sérií a vítěz hlavního turnaje je považován za světového šampiona. Okolo roku 2000 vznikají i další velké pokerové série jako World Poker Tour (WPT), European Poker Tour (EPT) nebo Aussie Millions. Ve stejné době dochází také k velkému rozmachu online pokeru. Přemýšleli jste nad tím, odkud se vlastně vzaly 4 barvy? Jejich původ je překvapivě logický. Piky představují královskou rodinu, káry obchodníky, kříže venkovany a sedláky a srdce duchovenstvo. Roku 1937 se objevil pokus o přidání páté barvy, ale protože se nikomu nechtělo kupovat nové karty, nápad upadl v zapomnění.

Poker pravidla

Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad ostatními. V pokeru je eso nejvyšší karta. Pár (dvojice karet se stejnou hodnotou) je nejnižší kombinace. Nicméně, eso se může použít jako nejnižší karta pro postupku 5432A. Hráči pokeru mají k dispozici pět karet. Jejich kombinace vytváří jednu z několika možných kombinací, jako jsou barva, postupka nebo dva páry. Hráč, který má nejvyšší kombinaci, vyhrává. Pokud mají dva hráči stejnou kombinaci, vyhrává obvykle ten, kdo má vyšší karty. Zde je tabulka všech kategorií, od nejvyšší po nejnižší. 

 • Čistá postupka (Straight Flush) Čistá postupka (pět po sobě následujících karet) sestavené v jediné barvě. V případě rovnosti kombinací vyhrává postupka zakončená vyšší kartou. AKQJ10 je nejvyšší čistá postupka, nazývaná royal flush (královská postupka). 5432A je nejnižší čistá postupka.
 • 4 karty stejné hodnoty (Poker): Varianta sestavená ze čtveřice karet se stejnou hodnotou. V případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší čtveřice. Pokud mají dva hráči čtveřici se stejnou hodnotou, potom vyhrává ten, kdo má vyšší pátou kartu, tzv. „kicker“.

 • Trojice a dvojice (Full house): Sestavte trojici (three of a kind) a dvojici (a pair) a máte full house, v případě rovnosti kombinací vyhrává hráč s vyšší trojicí. Pokud mají hráči stejnou trojici, vyhrává vyšší dvojice.

 • Barva (Flush): Všech pět karet sestavených v jediné barvě. Vyhrává hráč s nejvyšší kartou. Pokud mají dva hráči flush se stejnou nejvyšší kartou, výhra se půlí mezi oba hráče.

 • Postupka (Straight): Postupka neboli pět po sobě následujících karet. Vyhrává postupka s nejvyšší kartou. AKQJ10 je nejvyšší postupka. 5432A je nejnižší postupka (také se jí říká wheel).

 • Trojka (trips): Varianta sestavená z trojice karet se stejnou hodnotou. V případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší trojice. Pokud mají dva hráči trojici stejné hodnoty, dvě zbývající karty rozhodnou. V Texas Hold´em, pokud máte dvojku v ruce a třetí kartu do trojice berete ze stolu, říká se tomu „set“.

 • Dvě Dvojky (two pair): Dva páry čili dvě dvojice karet se stejnou hodnotou, v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší pár z obou dvojic, je-li vyšší pár stejný, rozhoduje nižší pár, je-li i nižší pár stejný, rozhoduje zbývající karta.

 • Dvojka (pair): Jeden pár čili dvojice karet se stejnou hodnotou, vyšší pár poráží pár nižší, při rovnosti párů rozhodují zbývající karty v ruce. Nejdříve se porovnají nejvyšší ze zbývajících karet, potom druhé nejvyšší a nakonec nejnižší se zbývajících tří karet.

 • Nejvyšší karta (High): Pokud nemáte žádnou kombinaci, počítá se nejvyšší karta. Dva hráči porovnají svoje nejvyšší karty v ruce, potom druhé nejvyšší, a tak dále.

Poker pravidla sázení

V případě, že před vámi nikdo nevsadil, máte dvě možnosti. Vsadit: Můžete zvýšit sázku, resp. přihodit peníze do banku. V tom případě musí všichni hráči po vás dorovnat vaši sázku nebo musí položit karty. Zdržet se: Můžete se rozhodnout nedávat žádnou sázku do banku. Pokud nikdo nezvýší, hra pokračuje dál a všichni jsou dál ve hře. Pokud ovšem někdo z hráčů zvýší sázku, máte tři možnosti: Složit: Nedáváte žádnou další sázku, ale také přicházíte o veškerý vklad, který jste do té doby vsadili. Dorovnat: Zvýšíte o tolik, kolik se sázelo před vámi. Zůstáváte ve hře.

Hra pokračuje a rozdává se další karta, pokud někdo další nezvýší sázku. (Pokud jsou všechny rozdané a všichni hráči dorovnali, hra končí). Zvýšit: Dorovnáte předchozí sázky a ještě zvýšíte. Nyní všichni ostatní hráči musí dorovnat vaši sázku nebo složit karty. Mohou také ještě zvýšit vaši sázku. Ukazování karet Pokud zůstanou po rozdání všech karet alespoň dva hráči a všichni dorovnali v posledním kole, pak se ukazují karty. První ukazuje hráč, který naposledy zvyšoval, a pak dle pořadí u stolu ostatní hráči. Hráč, který má nejvyšší karty, vyhrává bank.

V případě, že má hráč, který je v ukazování na řadě, slabší kombinaci, nemusí karty ukazovat, pouze oznámí skládám (fold). Pokud mají dva hráči stejně silnou kombinaci, výhru si rozdělí rovným dílem. Kontumační výhra Pokud všichni hráči až na jednoho položí karty, tento získává všechny žetony v banku poté, co se odečte podíl herny. Nemusí ale ostatním ukazovat své karty.

Poker taktika pro sázení

 • Znovu zvýšit: Někdo jiný zvýší, ale vy cítíte, že máte dobré karty a chcete, aby protihráč zaplatil za to, že zůstane ve hře. Pak můžete znovu zvýšit a přinutit ho vložit více peněz, aby mohl dál hrát.

 • Zdržet se a zvýšit: Máte velmi dobré karty a jste lační po výhře. Chcete co nejvíce obehrát vašeho soupeře. Proto se zdržíte, aby on zvýšil a pak navýšíte jeho sázku. On nyní dorovná, a pokud máte tak dobré karty, jak jste si mysleli, vyhráli jste a vymámili od něj dvě sázky. Taktika zdržení se a zvýšení může být nebezpečná, protože váš soupeř se může také zdržet. Potom ho neoberete o tolik. Nebo může mít lepší karty a může znovu zvýšit.

 • Zdržet se a dorovnat: Pokud máte slušné karty, ale myslíte si, že váš soupeř může mít ještě lepší, můžete se chtít vyhnout vysokým sázkám. V tomto případě se zdržíte a pak dorovnáte.

 • Slepé sázky (blinds). Pokud lze složit karty bez sázení, tak proč každý jen pořád nepokládá karty, dokud mu nepřijde opravdu silná kombinace? Tomu je zabráněno tím, že každý hráč musí vsadit takzvanou slepou sázku. V každé hře sází jeden z hráčů vyšší povinnou sázku (big blind) a hráč naproti němu sází nižší povinnou sázku (small blind). Většinou je nižší povinná sázka rovna polovině vyšší povinné sázky.

  Slepá sázka se sází bez ohledu na to, zda se karty hráči zamlouvají či nikoliv. Ostatní hráči musí dorovnat (nebo zvýšit) slepou sázku nebo musí karty složit. Hráč, který sázel nižší povinnou sázku musí dorovnat na úroveň vyšší povinné sázky, aby zůstal ve hře. Tedy pokud vyšší povinná sázka byla 2 a nižší 1, musí zaplatit ještě 1, aby zůstal ve hře.

 • Pozice. Pozice hráčů, kteří sázejí povinné slepé sázky, se každé kolo mění. Osoba nalevo od bankéře platí nižší povinnou sázku a osoba nalevo od toho, co platil nižší sázku, platí vyšší povinnou sázku. Před prvním kolem (flop) nejdříve sází hráč nalevo od toho, který dával vyšší povinnou sázku, a ten naopak sází až jako poslední. Ve všech následujících kolech sází první ten, který dával malou sázku, a bankéř sází jako poslední.

  Pozice je velmi důležitá, protože důležitou věcí v pokeru jsou informace a každá sázka přináší informaci. Pokud hráč sází před vámi, poskytuje vám informaci, kterou potřebujete, abyste se rozhodli, jak vsadit. Na druhou stranu, on musí vsadit bez této informace obsažené ve vaší sázce.

Slovníček Pokeru

 • Blind: Povinné sázky ve hrách Texas Hold’em. Tyto sázky vkládají do banku první dva hráči po levici hráče, který má před sebou žeton – Button. Rozlišujeme je na malé – Small Blind a velké – Big Blind s tím, že Big Blind je násobkem Small Blind.

 • Big Blind: Velká povinná sázka, která se uzavírá například v nejrozšířenější variantě pokeru Texas Hold’em. Big Blind uzavírá hráč, který sedí dvě místa nalevo od hráče, jenž má před sebou žeton – Button. Hráč, který sedí jedno místo nalevo od hráče, jenž má před sebou žeton – Button, pak musí vsadit nižší povinnou sázku – Small Blind. Tyto povinné sázky se započítávají do dalších sázek - Bet.

  Big Blind se po každém kole automaticky posouvá na dalšího hráče u stolu tak, aby nebyl nikdo znevýhodněn a všichni museli postupně povinně Big Blind vsázet. Jestli se ptáte, k čemu vlastně Big Blind je, tak vězte že k tomu, aby bylo vůbec o co hrát. Představte si, že by Big Blind nebyl. Pak by nikdo nevsadil, nebyl by žádný bank a kolo by se nehrálo. Díky Big Blind (který je povinný) je tedy vždy o co hrát, vždy jsou nějaké peníze v banku.

 • Karty na stole (board cards): Karty, které vidí a mohou použít všichni hráči. Jsou uprostřed stolu.

 • Draw: Výraz drawing znamená doufání, že se mezi kartami na stole objeví karta, kterou potřebujete. Například pokud máte 10, 9 a při třetím kole (flopu) je na stole QJ2, doufáte, že na stůl přijde osmička
  nebo král při čtvrtém či pátém kole.

 • Flop: Je to kolo, kdy se vyloží první tři karty v Hold’em.

 • Limit poker: Poker s omezenými sázkami. V limitované hře 2-4 jsou všechny sázky a zvýšení 2 (preflop a flop) a 4 v dalších dvou kolech (turn a river).

 • No limit: Varianta pokeru, ve které není určena minimální ani maximální sázka - hráči mohou kdykoli vsadit jakoukoliv sumu a mohou jít klidně i do all-in (vsadit vše).

 • All-In: Jestliže vsadíte všechny své žetony, hrajete tzv. All-in. Vsázíte prostě všechno, co máte.

 • Pot - limit (PL): Varianta pokeru, ve které můžete sázet až do výše banku (potu) v tom kterém okamžiku.

 • Longhand: Tak se nazývá hra, kde je sedm a více hráčů.

 • Outs: Počet karet, které mohou zlepšit vaši kombinaci. Pokud je flop QJ2 a vy máte 10, 9, chcete krále nebo osmičku, abyste dostali postupku. V balíčku jsou 4 králové a 4 osmičky, takže máte celkem 8 „outs“.

 • Pozice: Kde sedíte u stolu. Bankéř má nejlepší pozici, protože sází jako poslední, a proto má lepší představu o tom, co mají ostatní hráči v rukou. Hráč, který sází nižší povinnou sázku (small blind), má
  nejhorší pozici, protože začíná jako první.

 • Předpokládané šance: Je to analogické k Pot-odds (čtěte níže), akorát bere v úvahu sázky učiněné v budoucnu. Můžete dorovnat při flopu, ale máte šanci udělat vyšší sázky v dalších kolech, pokud budou vyneseny příznivé karty. Takže, pokud máte kárové AK a při flopu jsou vyneseny dvě kárové karty, vaše předpokládané šance jsou poměr mezi tím, co musíte dorovnat při flopu k tomu, jak velký bude bank na konci hry.

 • Pot-odds: Jsou to šance, které máte, když čekáte na konkrétní karty (drawing). Například máte eso a dvojku kárové a na stole je K, 7, 6, přičemž 7 a 6 jsou také kárové. Jste si jistí, že někdo jiný má krále. Nicméně ještě je někde dalších devět kárových karet (13 minus vaše dvě minus dvě na stole).Máte tedy zhruba 18%-ní šanci, že v příštím kole získáte flush. Proto, pokud bank je 100 a sázka 10, a přestože zatím prohráváte, máte šanci získat flush s vynesenými kartami (drawing). Ale řekněme, že bank je 100 a vy jste na řadě (zbývá poslední karta) a váš protihráč zvýší o 300. Bank je tedy 400 a vy musíte vsadit 300, abyste získal onu kartu (river). Vaše pot-odds jsou 300/700, což je dost, pokud uvážíme, že šance k získání flush je asi 1/5.

 • Preflop: Když máte dvě karty v ruce a na stole ještě žádné karty nejsou.

 • River: To je pátá a poslední karta, která přijde na stůl v Hold’em, po „turn“.

 • Shorthand: Hra se šesti nebo méně hráči.

 • Turn: Je to čtvrtá karta na stole, následuje po flopu.

 • Bank: Peníze ve hře, o které hrají hráči, kteří jsou u stolu. (pot)

 • Blafování: Předstírání toho, že držíte v ruce silnou karetní kombinaci, ale ve skutečnosti máte v ruce velmi slabou nebo žádnou karetní kombinaci.

 • Buy-in: Částka, se kterou vstupujete do pokerové herny, případně částka, která je vyžadována jako zápisné do nějakého pokerového turnaje.

Pravidla pro Poker Texas Holdem

Texas Hold’em patří k bezkonkurenčně nejoblíbenější variantě pokeru a hraje se po celém světě. Cílem hry je výhra s co nejlepší výherní kombinací, tzn. získat bank, který je tvořen ze sázek všech hráčů. Když má na konci hry dva či více hráčů stejně silnou výherní kombinaci, rozdělí se mezi ně bank rovným dílem. Další varianty pokeru lze nalézt na internetu. Hru Texas Hold’em může hrát současně (u jednoho stolu) 2 až 10 hráčů a skládá se ze čtyř kol sázení. Texas Hold´em je jedna z nejrychlejších pokerových her.

 1. Rozdávající hráč je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího začíná hru vložením malé povinné sázky (small blind) a druhý hráč následující ve směru hodinových ručiček vkládá velkou povinnou sázku (big blind). Rozdávající hráč se mění každé kolo, a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton vždy ukazuje rozdávajícího hráče.

 2. Každému hráči jsou rozdány dvě základní karty (pocket cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.

 3. První kolo sázek. V něm můžete:

  • dorovnat sázku (call)
  • zvýšit sázku (raise)
  • složit karty (fold)

  V prvním kole se nemůžete zdržet sázky (check), protože je třeba minimálně dorovnat povinnésázky. Jediný, kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check), je ten hráč, který dával velký vklad (big blind).

 4. Druhé kolo sázek. Vyloží se tzv. „flop“. Flop jsou tři společné karty vyložené na stůl a viditelné pro všechny hráče. Ti mohou následně zvolit jednu z možností podle toho, jak silnou výherní kombinaci mohou z těchto tří karet (flopu) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:

  • mohou dorovnat sázku (call)
  • mohou zvýšit sázku (raise)
  • mohou složit karty (fold)
  • mohou se zdržet sázky (check)

  Pozn. Zdržet se sázky (check) hráči nemohou, když alespoň jeden hráč vsadí či zvýší sázku (bet, raise). Poté logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).

 5. Třetí kolo sázek. Ke třem společným kartám (flop) je rozdána čtvrtá společná karta - turn. Následuje další kolo sázek, jeho průběh je stejný jako v bodu 4.

 6. Poslední kolo sázek. Je rozdána pátá, poslední společná karta - river. Máme tedy na stole pět společných karet (community cards) a v ruce dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5. Mějte na paměti, že Vaším cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet (které vidíte pouze vy sami) co nejlepší „výherní kombinaci“, která je možná.

Hra pak končí dvěma způsoby. Buď jeden z hráčů vysokými sázkami donutí ostatní složit karty (fold) nebo na konci hry zůstane více hráčů. Ti pak vyloží karty a porovnávají své „výherní kombinace“. Vítěz (majitel nejlepší „výherní kombinace“) získává bank. Pokud mají 2 nebo více hráčů stejnou „výherní kombinaci“, rozdělí se bank rovným dílem.

Tipy v poker Texas Holden:

 • Při druhém kole sázek vidíte pět z celkového počtu sedmi karet, ze kterých si vybíráte. To vám může hodně napovědět, jak vysoká by mohla být vaše výsledná kombinace.

 • K dokončení případné vítězné kombinace je důležité si uvědomit, jakým způsobem spojíte vaše skryté karty v ruce s těmi na stole.

 • Položte karty, je-li to nutné. Neztratíte tolik, pokud máte bezcenné karty a rozhodnete se položit včas.

Ze studnice vědění čerpal: Tomáš Zahálka

Prohlédněte si kompletní nabídku hraček:

Víte, že nákupem hry poker na Dudlu.cz podporujete Nadační fond Radost dětem, kam každoročně darujeme 20 % z celkového zisku? Padne-li vám do oka nějaká hračka nebo dětské zboží, můžete jedním nákupem udělat hned dvojitou radost. A pokud jste si u nás karetní hru poker nevybrali, tak se nic neděje a budeme moc rádi, když děti pomůžete podpořit přímo přes transparentní účet nadačního fondu, který podporuje i hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová. Každá korunka se počítá a i malý krok pro vás, může být velkým krokem pro někoho jiného. Už máte vybráno a chcete ušetřit? Využijte dopravu zdarma od 2 000 Kč, získejte dárek k nákupu od 1 000 Kč a nebo si přečtěte pár našich dalších tipů jak ušetřit peníze.

hracky-hrackarstvi-dudlu-bbb

Autor: BBB Ilustrace (zakoupeno pro Dudlu.cz)

Přečtěte si tematické články z blogu: Pro maminky a tatínky