UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Světový den dárců krve

Světový den dárců krve se každoročně koná 14. června a byl založen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako způsob, jak vyjádřit vděk dobrovolným dárcům krve za jejich život zachraňující dar. Tento den je také příležitostí k povzbuzení více lidí, aby se stali dárci krve a pomohli tak zachraňovat životy těch, kteří potřebují transfuzi.

Význam a cíle

Krev je zásadní složkou zdravotní péče a její dostupnost je klíčová pro zachraňování životů a zlepšování zdraví mnoha pacientů. Světový den dárců krve má několik důležitých cílů:

  1. Poděkování a uznání dobrovolným dárcům krve za jejich nezištný přínos, který pomáhá zlepšovat zdraví a zachraňovat životy.
  2. Zvýšení povědomí o potřebě pravidelného dárcovství krve, aby byly zásoby krve dostatečné a bezpečné pro všechny, kteří ji potřebují.
  3. Podpora širšího povědomí o potřebě zajištění univerzálního přístupu k bezpečným a dostupným transfuzím krve.
  4. Mobilizace vlád, nevládních organizací a veřejnosti k podpoře a rozvoji systémů dárcovství krve založených na dobrovolném, neplaceném dárcovství.


Přínosy dárcovství krve

Dárcovství krve přináší řadu přínosů jak pro dárce, tak pro příjemce transfuzí. Mezi hlavní přínosy patří:

  • Záchranu životů a zlepšení zdraví pacientů, kteří potřebují krevní transfuzi, například v důsledku zranění, operací, porodu nebo léčby onemocnění, jako je anémie, rakovina či hemofilie.
  • Příspěvek ke zlepšení zdravotní infrastruktury, neboť stabilní zásoby bezpečné krve umožňují lékařům a zdravotnickým zařízením provádět složitější a život zachraňující procedury.
  • Posílení sociální soudržnosti a solidarity, protože dárcovství krve je často vnímáno jako symbol nezištné pomoci a společné odpovědnosti za zdraví ostatních.
  • Zlepšení zdraví dárců, neboť pravidelné dárcovství krve může vést ke snížení hladiny železa v krvi, což může přispět k prevenci hemochromatózy (nadměrného hromadění železa v těle). Navíc dárci krve často podstupují zdravotní kontroly před darováním, což jim umožňuje sledovat své vlastní zdraví.


Zajímavost

Jednou ze zajímavostí souvisejících s dárcovstvím krve je fenomén zvaný "Bombajský fenotyp". Jde o vzácnou krevní skupinu, která byla poprvé identifikována v indickém městě Bombaj (dnes Mumbai) v roce 1952. Osoby s Bombajským fenotypem mají specifickou mutaci, která způsobuje, že jejich krevní skupina je neslučitelná s běžnými krevními skupinami ABO.

Bombajský fenotyp je extrémně vzácný, s odhadovaným výskytem jednoho případu na 10 000 až 1 000 000 lidí. V důsledku této vzácnosti je pro osoby s Bombajským fenotypem náročné najít vhodné dárce krve v případě potřeby transfuze. Tato skutečnost zdůrazňuje důležitost dárcovství krve a podporu genetické rozmanitosti dárců, aby bylo možné zajistit dostupnost bezpečné krve pro všechny pacienty, bez ohledu na jejich krevní skupinu nebo genetické zvláštnosti.

Pro Dudlu napsal: David Hons