UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak napsat porodní plán?

Co je porodní plán? Porodní plán (nebo také porodní přání) je dokument, v němž je sepsáno vše, co si nastávající maminka přeje a nepřeje během svého porodu, bezprostředně po něm a při péči o své miminko. Takovýto plán je dnes už ve většině českých porodnic přijímán se samozřejmostí a zdravotníci se snaží rodícím ženám vyjít vstříc. Ovšem ne úplně všude, někde jsou vstřícní více, jinde méně. 

jak-napsat-porodni-plan-prani

Jak sepsat porodní plán? (Zdroj fotky: Freepik.com)

 

Plánovaný porod s porodním plánem

Je dobré ještě před samotným porodem jet do vybrané porodnice a informovat se, jak to tam funguje — jak tam přistupují k přirozenému porodu a rodícím ženám — a svůj porodní plán konzultovat s tamními zdravotníky, zjistit, zda vám bez problémů vyjdou vstříc či nikoli a případně se porozhlédnout po jiné porodnici.

V některých porodnicích dokonce nabízejí vlastní předtištěný "porodní plán", který jen vyplníte a při příjmu k porodu ho odevzdáte službu konajícímu personálu. Za sebe však můžu říct, že tyto formuláře nejsou vždy dostačující a neposkytují moc prostoru pro vlastní přání. 

Úplným základem, ještě předtím, než začnete svůj porodní plán sepisovat, je informovanost. Jen informovaná žena ví, co během svého porodu chce a co ne, svá přání dokáže srozumitelně sepsat do porodního plánu a obhájit si je. Rozhodně doporučuji absolvovat nějaký dobrý předporodní kurz (na internetu jistě v okolí svého bydliště najdete aspoň jeden).

Na kurzu se dozvíte všechny důležité informace o tom, jak probíhá fyziologické těhotenství, porod a šestinedělí, na co se připravit a jak ošetřit, aby porod proběhl hladce a pokud možno podle vašich představ. Užitečné informace můžete čerpat také z různých erudovaných webů, které nabízejí informace v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními Světové zdravotnické organizace (např. web UNIPA nebo stránky a blogy různých porodních asistentek a dul, apod.). 

Je dobré mít na paměti, že porodní plán může a nemusí stoprocentně vyjít, porod není tabulková záležitost a může probíhat různě. Rozhodně ale slouží jako výborná pomůcka pro zdravotníky, protože díky němu budou vědět, jak o vás nejlépe pečovat, co si přejete a co ne a co je pro vás důležité. Svůj porodní plán ještě před porodem proberte se svým partnerem (či jinou blízkou osobou, kterou chcete mít u porodu) a ideálně i s porodní asistentkou či dulou, která vám ho pomůže sepsat a poskytne vám potřebné informace. 

detske-zbozi

Porodní plán - vzor

A jak napsat porodní plán / porodní přání tak, aby byl co nejpřehlednější a sdělení v něm jasná a srozumitelná? Důležité je psát svá přání v bodech a chronologicky. Zdlouhavý elaborát psaný ve větách a k tomu nahodile bez jakékoli časové posloupnosti by pravděpodobně nikdo neměl čas přečíst celý a špatně by se v něm orientovalo. Zde máte takový obecný návod:

  1. Do úvodu svého plánu můžete kromě svého jména a příjmení a jména pro miminko/a napsat také stručnou anamnézu - lékové alergie, přidružené choroby, předchozí operace, užívané léky, hospitalizace v těhotenství, apod., aby byl administrativní příjem k porodu jednodušší. Pokud si přejete rodit ambulantně, můžete to tam také připsat.

  2. Vlastní porodní plán chronologicky rozdělte na jednotlivé doby porodní. Zvlášť tedy sepište přání pro I., II. i III. dobu porodní a období bezprostředně po porodu

  3. Do porodního plánu pište to, co si přejete, co si nepřejete, případně co jste ochotná akceptovat. Důležité je, abyste opravdu věděla, co chcete, abyste si všemi body byla jistá - nejsou tedy vhodné formulace typu "pokud to bude možné, nepřeji si nástřih hráze..."(například) — tím byste nechala rozhodnutí o tom, co se bude  u vašeho porodu dít (a tedy i případný nástřih hráze), na zdravotnících a některá vaše přání by mohla přijít vniveč. Lepší je tedy přání začínat jednoduše "přeji si/nepřeji si...". (Vše pak samozřejmě závisí na situaci během porodu, zda probíhá fyziologicky a je tedy možné a bezpečné vyjít vstříc opravdu ve všem).

  4. Dalším důležitým bodem v porodním plánu je péče o novorozence - co si přejete nebo nepřejete (např. nerušený bonding, dotepání pupečníku, nepřetržitý kontakt s miminkem, nevážit / neměřit / nekoupat hned po porodu, nepřikrmovat umělým mlékem, nedávat dudlík apod.). To vše záleží jen na vás. Tento bod je dobré vytisknout si i zvlášť a dát ho taky dětským sestrám na novorozeneckém oddělení, protože ne vždy se k nim váš porodní plán musí dostat.

  5. Při sepisování porodního plánu vezměte v úvahu i možnost ukončení porodu císařským řezem a sepište přání i pro tento případ (např. doprovod k císařskému řezu, bonding, pokud vám ho umožní, popř. bonding u tatínka, nepřetržitý kontakt s miminkem na JIP apod. - informujte se dopředu, jak to ve vámi vybrané porodnici chodí).

detske-obleceni

A informace na závěr

Vy jste ta, kdo má konečné slovo v tom, co se bude dít, je to ošetřeno v Zákonu o zdravotních službách (372/2011 Sb.), lékaři a porodní asistentky by vám tedy měli vyjít vstříc a neprovádět žádné úkony bez vašeho souhlasu.

Pokud byste chtěla, aby váš porodní plán měl i právní platnost (pro případ, že nebudete schopná vyslovit souhlas či nesouhlas), existuje úředně ověřené Dříve vyslovené přání. Totéž platí i pro rozhodování o miminku - právo rozhodovat má pouze zákonný zástupce - rodič (pokud nedojde k život ohrožujícímu stavu).

Bc. Andrea Bělohradská, maminka a porodní asistentka  | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si hračky pro děti:

Pokračujte v čtení blogu: