Times UP

2 položek celkem
Time´s Up Party + Dárek zdarma
1 147 Kč

Legendární a celosvětově úspěšná párty hra v nové verzi. Hráči se rozdělí do týmů po dvou a více. Hra má 3 kola a v každém kole jeden zástupce týmu popíše nebo předvede během 40...

Kód: DS26584803
Time´s Up! Harry Potter + Dárek zdarma
1 147 Kč

Legendární a celosvětově úspěšná párty hra v nové verzi Harry Potter. Hráči se rozdělí do týmů po dvou a více. Hra má 3 kola a v každém kole jeden zástupce týmu popíše nebo...

Kód: DS86217246

Mindok hra Time´s up! | Pravidla

Legendární a celosvětově úspěšná párty hra Times UP. Cíl hry je vytvořit dva a více týmů, které během tří kol uhodnou co nejvíce filmů nebo osobností.  Tým, který v průběhu hry získal nejvíce bodů, ve hře zvítězí. Paráda, tak jdeme na to. Hráči vytvoří týmy a hrají 3 kola hry. Tým, který je na řadě má čas 30 vteřin na to, aby popsal a rozpoznal co nejvíce známých osobností.

Jeden hráč týmu vždy osobnosti popisuje (různými způsoby, dle právě probíhajícího kola hry) a druhý hráč se je podle těchto popisů snaží poznat. V průběhu prvního kola hry mohou hráči popisovat osobnosti libovolným způsobem. V průběhu druhého kola může být každá osobnost popsána pouze jedním slovem. V průběhu třetího kola smí hráči osobnosti popisovat pouze pomocí pantomimy.

Příprava hry Time´s up!

 1. Vytvořte dvoučlenné týmy. Se svým partnerem v týmu si sedněte u stolu naproti sobě. Týmy by měly být maximálně 4. Pokud hraje více než 8 hráčů, může být jeden nebo více týmů tvořen třemi hráči

 2. Ze všech karet ve hře náhodně vyberte 40 karet a rozdejte je rovnoměrně mezi všechny hráče (Všichni hráči nemusejí dostat úplně stejný počet). Poté rozdejte každému hráči ještě 2 karty navíc. Na každé kartě jsou jména dvou známých osobností odlišená barvami (modrá nebo žlutá). Před začátkem hry se vždy rozhodněte pro jednu z těchto dvou barev, bude se hrát pouze s osobnostmi této barvy.

 3. Každý hráč si prohlédne osobnosti vybrané barvy na kartách, které dostal do ruky a 2 z těchto karet vrátí zpět do krabice (tyto karty se v této hře nepoužijí). Všechny karty, které hráči nevrátili do krabice, dejte do balíčku, zamíchejte a umístěte jmény osobností dolů doprostřed stolu. Každá partie se hraje s právě 40 kartami.

Průběh hry Time´s up!

Partie hry Time´s Up! se skládá ze tří kol. Kolo končí vždy, když je vyčerpán balíček 40 karet osobností. Týmy se střídají na tahu. Když je na tahu jeden tým, hráči z ostatních týmů by měli pouze poslouchat a dívat se. Neměli by říkat nic, co by mohlo ovlivnit hru (samozřejmě se mohou smát π). Hru začíná nejstarší hráč. Bude popisovat osobnosti, zatímco jeho týmový spoluhráč bude hádat, o které osobnosti se jedná. Hráč po pravé ruce popisujícího hráče otočí přesýpací hodiny a dá pokyn „start“.

Vysvětlující hráč má asi 30 vteřin na to, aby se pokusil co nejlépe popsat co nejvíce osobností. Vysvětlující hráč vždy otočí horní kartu z balíčku (neukáže ji ostatním hráčům), podívá se na osobnost barvy, se kterou se tato partie hraje a pokusí se ji co nejlépe popsat. Jeho týmový spoluhráč se podle jeho popisu pokusí tuto osobnost poznat.

1. kolo Time´s up!

Během prvního kola může vysvětlující hráč použít jakékoli nápovědy dle svého výběru při dodržení několika níže popsaných pravidel. Jeho spoluhráč smí hádat libovolný počet jmen osobností. Smí vysvětlování libovolně komentovat a dokonce se i přímo ptát na konkrétní nápovědy (např. „Ve kterém filmu hrál?“).

 • Hráč nesmí napovídat pomocí jednotlivých písmen jména (např. „Jeho jméno začíná na a“, nebo „Její jméno začíná na třetí písmeno abecedy“).

 • Hráč nesmí zmínit část jména osobnosti (např. „hrob“ při popisování jména Šárka Záhrobská).

 • Hráč nesmí zmínit přezdívku, ani zkrácenou formu jména osobnosti (např. William - Will).

 • Pokud hráč vysvětluje pomocí rýmů nebo podobnosti slov, nesmí tak učinit přímo. (Nesmí např. říci: „Jeho jméno se rýmuje se slovem prase.“ Ale může říci např. „Jeho jméno se rýmuje s názvem zvířete, které chrochtá“.)

Pokud hráč některé z těchto pravidel poruší, jeho tah okamžitě končí a dále bude popisovat hráč po jeho levé ruce. Pokud hádající hráč řekne správné jméno (musí říci celé jméno a příjmení, jen pokud je na kartě část jména napsána šedou barvou, tuto část říci nemusí. Dohoda hráčů může samozřejmě toto stanovit jinak), dá si vysvětlující hráč tuto kartu osobnosti před sebe na stůl (jako vítězný bod). Může si ihned vzít další horní kartu z balíčku a ihned pokračovat popisováním další osobnosti.

Takto může pokračovat, dokud se nepřesype písek vhodinách. Ve chvíli, kdy se dosype písek v přesýpacích hodinách, někdo z hráčů ostatních týmů zakřičí „Konec!“ nebo také „Time´s Up!“. Má-li popisující hráč v tu chvíli ještě v ruce kartu (buď již začal popisovat, nebo si ji zrovna vzal z balíčku), už dále nepopisuje a kartu vrátí nahoru do balíčku. Touto kartou začne svůj tah další hráč v pořadí (pokud již nějaké nápovědy byly řečeny, je to pro něj výhoda). V tu chvíli je na tahu další hráč po směru hry. Ten bude popisovat, jeho týmový spoluhráč hádat.

Tímto způsobem se hráči střídají na tahu až do konce kola. První kolo končí v okamžiku, kdy je dobrán balíček karet. Každý tým si spočítá karty, které má před sebou. Každá karta znamená jeden vítězný bod. Počty bodů si pamatujte, nebo zapište. Všech 40 karet seberte a opět zamíchejte do balíčku. V dalším kole začíná s popisováním hráč po levé ruce posledního popisujícího hráče z prvního kola.

2. kolo Time´s up!

Ve druhém kole platí všechna pravidla jako v kole prvním s několika změnami:

 • Popisující hráč může o každé osobnosti říci pouze jedno slovo.

 • Hádající hráč může u každé karty hádat jméno osobnosti pouze jednou.

Hráč smí, kromě pronesení jediného slova, při popisování provádět gesta, případně vydávat různé zvuky (například. „haf“, „mňau“ nebo „bum!“). Není ale povoleno „broukat“ melodie písní. Pokud hádající hráč řekne správné jméno, dá si vysvětlující hráč tuto kartu osobnosti před sebe na stůl (jako vítězný bod). Pokud hádající hráč neřekne správné jméno, případně poruší jedno z výše zmíněných pravidel, dá vysvětlující hráč kartu osobnosti doprostřed stolu vedle balíčku, bod za ni v tomto kole nezíská nikdo.

Hráč si může ihned vzít další horní kartu z balíčku a ihned pokračovat popisováním další osobnosti. V tomto kole již může popisující hráč i kartu přeskočit. Prostě ji odhodí doprostřed stolu a vezme si další. Druhé kolo končí v okamžiku, kdy je dobrán balíček karet. Každý tým si spočítá karty, které má před sebou. Každá karta znamená jeden vítězný bod. Počty bodů si pamatujte, nebo zapište. Všech 40 karet seberte a opět zamíchejte do balíčku. V dalším kole začíná s popisováním hráč po levé ruce posledního popisujícího hráče z druhého kola.

3. kolo Time´s up!

Ve třetím kole platí všechna pravidla jako v kole druhém s jedinou výjimkou: Hráč nesmí pro popisování využít ani jedno slovo. Osobnosti je dovoleno popisovat pouze pomocí pantomimy. Kromě pantomimy je povoleno vydávat různé zvuky (například. „haf“, „mňau“ nebo „bum!“). Není ale povoleno „broukat“ melodie písní. Pokud popisujete, doporučujeme vám si stoupnout, pantomima se tak lépe předvádí.

Hra končí ve chvíli, kdy je ve třetím kole vyčerpán balíček karet. Spočítejte si body z třetího kola a přičtěte je k bodům z předchozích dvou kol. Zvítězí ten tým, který získal v součtu všech tří kol nejvíce bodů.

Times UP v různých počtech hráčů

Pokud hrajete v počtu, který se nedá jednoduše rozdělit na dvojice, můžete se samozřejmě rozhodnout, jak to vyřešíte. Autoři hry doporučují toto: Hraje-li 5 nebo 7 hráčů, netvořte týmy běžným způsobem. Když jeden hráč popisuje, hádá hráč po jeho levé ruce. Správně uhodnuté karty (vítězné body) si nechají tito dva hráči na stole mezi sebou a počítají se oběma.

Po vypršení času nepředávejte balíček hráči po levé ruce (ten právě hádal), ale až dalšímu hráči po směru hry. Takto se všichni hráči pravidelně střídají na tahu. Na konci kola dostane každý hráč 1 bod za každou kartu na stole po své levé i pravé ruce. Při hře více než 8 hráčů by některé týmy měly mít více než dva členy. Pokud hraje 9 nebo 12 hráčů, vytvořte tříčlenné týmy.

Hráči z jednoho týmu si sednou na každou třetí židli u stolu. Jeden z nich vždy popisuje, další dva hádají. Ve druhém a třetím kole se počítá vždy jen první tip hádajících hráčů, bez ohledu na to, který z nich jej řekne. Hraje-li 10 nebo 11 hráčů, je důležité, aby se dvou i tříčlenné týmy dostali k popisování stejně často. Dva hráči z tříčlenného týmu mohou sedět na jednom místě. Když na ně přijde řada, popisuje vždy jen jeden z nich.

Pro jednodušší hru rozdejte každému z hráčů na začátku hry navíc 4 karty místo 2. Pro náročnější hru naopak pouze vezměte 40 náhodně vybraných karet a navíc žádné nerozdávejte. K dispozici jsou krátké biografie všech osobností. Při hře by neměly být využívány, ale můžete se dohodnout na tom, že se do nich hráči mohou v průběhu hry podívat.

Ze studnice vědění čerpal: Tomáš Zahálka

Prohlédněte si kompletní nabídku hraček:

Víte, že nákupem kvízové hry Times UP na Dudlu.cz podporujete Nadační fond Radost dětem, kam každoročně darujeme 20 % z celkového zisku? Padne-li vám do oka nějaká hračka nebo dětské zboží, můžete jedním nákupem udělat hned dvojitou radost. A pokud jste si u nás společenskou hru Times UP nevybrali, tak se nic neděje a budeme moc rádi, když děti pomůžete podpořit přímo přes transparentní účet nadačního fondu, který podporuje i hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová. Každá korunka se počítá a i malý krok pro vás, může být velkým krokem pro někoho jiného. Už máte vybráno a chcete ušetřit? Využijte dopravu zdarma od 2 000 Kč, získejte dárek k nákupu od 1 000 Kč a nebo si přečtěte pár našich dalších tipů jak ušetřit peníze.

hracky-hrackarstvi-dudlu-bbb

Autor: BBB Ilustrace (zakoupeno pro Dudlu.cz)

Přečtěte si tematické články z blogu: Pro maminky a tatínky