Kdo je vyživovaná osoba?

Za vyživovanou osobu se podle zákona považuje taková osoba, která je buďto nezaopatřeným člověkem (např. nezletilé dítě, studující dítě) nebo také ten, kdo žije ve společné domácnosti a přispívá na náklady na bydlení. V manželství je to tedy i manželka, partnerka, a i zletilé děti, které společně se svými rodiči žijí v domácnosti a nejsou společně posuzovány s jinými osobami.

kdo-je-vyzivovana-osoba

Kdo je posuzován jako vyživovaná osoba? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Kdo má vyživovací povinnost

Co se týče rodičů, pak má každý z nich ke svému dítěti vyživovací povinnost, a to i když s ním nežije ve společné domácnosti. Tato povinnost nekončí dosažením plnoletosti, ale pokračuje až do doby, kdy je dítě schopné se samo o sebe postarat, tedy do doby ukončení studia na střední nebo vysoké škole. 

Vyživovací povinnost ale nemají jen rodiče ke svým dětem, ale také:

  • děti vůči svým rodičům -  v době, kdy jsou už děti schopné se o sebe postarat a vydělávají si, měly by zajistit svým rodičům odpovídající životní úroveň, pokud oni sami si ji z nějakých důvodů zajistit nemohou 
  • mezi manžely - nárok vzniká tomu, kdo není schopen sám zaopatřit své základní potřeby
  • na bývalého manžela nebo manželku - pokud neschopnost zaopatření svých potřeb vznikla za dob trvání manželství 
  • na neprovdanou matku - výživné od bývalého partnera a otce dítěte po dobu dvou let od porodu

 

hracky-pro-deti

Další vyživované osoby

Za vyživované osoby lze považovat i takové, které společně užívají jednu domácnost.

Jak se vyživovaná osoba dokládá?

Vyživovací povinnost k dítěti se prokazuje například rodným listem, u zletilého dítěte je pak nutné doložit potvrzení o studiu, popřípadě rozsudek o stanovení vyživovací povinnosti.

Kdo je vyživovanou osobou v případě insolvence?

Je to vždy manžel / manželka, a to i v případě, že má tato osoba samostatný příjem. Podmínkou zde také není to, aby žili ve společné domácnosti. Pokaždé se pak na ně započítává ¼ nezabavitelné částky.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si na Dudlu školní a pomůcky pro výtvarnou výchovu: