UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je zákonný zástupce dítěte?

Zákonným zástupcem je osoba, která má oprávnění jednat jménem jiné osoby, a to jak fyzické, tak právnické. Zastupuje ji ve věcech, k nimž daná osoba není způsobilá. Nejčastějším příkladem zákonného zástupce je rodič ve vztahu ke svému dítěti. Zákonným zástupcem dítěte je tedy rodič, může jím být ale také jiná osoba, například babička. Zákonné zastoupení nezletilých dětí rodiči upravuje občanský zákoník

kdo-je-zakonny-zastupce-ditete

Kdo je zákonný zástupce (Zdroj fotky: Freepik.com)

Kdo je opatrovník

Na základě rozhodnutí soudu může být dítěti (případně i zletilé osobě) jmenován opatrovník. Ten následně hájí zájmy svého opatrovance u soudu. Opatrovník je ustanoven v případě, že zákonný zástupce dostatečně nehájí zájmy dítěte nebo je jeho přítomnost potřeba z jiného závažného důvodu. O opatrovnictví rozhoduje vždy soud. 

hracky-pro-deti

Pro Dudlu napsala: Lucie Štýchová | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si hračky pro děti:

Pokračujte v čtení blogu: