UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je koncese?

Co je to koncese? Koncese je státní povolení k provozování živnosti v činnostech vymezených živnostenským zákonem. Živnostenský zákon stanoví udělování koncesí pro živnosti a profese, které jsou uvedeny v příloze zákona. Kromě toho mohou být koncese uděleny pro některé služby, které nejsou uvedeny v příloze (např. realitní kancelář).

co-je-koncese

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Pro získání koncese je nutné prokázat

  • Odborná způsobilost.
  • Podnikatelská činnost nesmí být zakázána jiným zákonem.
  • Žadatel nemá záznam v trestním rejstříku.
  • Proti žadateli není vedeno žádné soudní řízení.
  • Majetek žadatele není zatížen nebo zabaven.
  • Žadatel nemá dluhy vůči státnímu rozpočtu nebo jiné osobě (včetně bank a úvěrových institucí).
  • Postup pro podání žádosti o koncesi je následující:


Předložení dokumentů

Po obdržení žádosti vám úřad do dvou týdnů zašle potvrzení o přijetí žádosti. Pokud je vaše žádost neúplná nebo jsou s ní nějaké problémy, obdržíte dopis, ve kterém bude podrobně uvedeno, co je třeba opravit.

Od tohoto data máte 30 dní na předložení doplněných dokumentů. Pokud po uplynutí této lhůty dokumenty neobdržíte, bude vaše žádost považována za neplatnou. Pokud byly splněny všechny požadavky a úřad nemá námitky proti vydání vaší koncese, vydá koncesi do 60 dnů od obdržení všech požadovaných dokumentů od vás.

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Jak dlouho trvá vydání koncese?

Doba potřebná k vydání koncese závisí na typu živnosti a na tom, zda máte podnikatelský plán.

Klíčovým faktorem je, zda se vaše žádost týká stávajícího nebo nového podniku. Pokud chcete změnit charakter podnikání, například z velkoobchodu na maloobchod, může proces trvat déle.

Například otevření restaurace může trvat až čtyři měsíce od předložení dokumentů a zaplacení poplatků po vydání licence. Totéž platí při žádosti o povolení provozovat maloobchodní prodejnu o nedělích nebo svátcích v případě obchodů a supermarketů.

I v případě, že máte stávající licenci, můžete potřebovat souhlas s rozšířením nebo změnou místa, pokud se jedná o změnu územního plánu nebo přesun mimo oblast, kde je platné stávající povolení.

Pokud si chcete otevřít další obchod ve stejné oblasti, kde je platné vaše stávající povolení, lze to provést online do 24 hodin bez dalších nákladů, pokud předložíte všechny potřebné dokumenty.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: