UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je ratifikace?

Jaký je proces a význam ratifikace? Ratifikace je proces, při kterém stát učiní smlouvu nebo jinou mezinárodní dohodu součástí svého vnitrostátního práva. Jinými slovy, ratifikovat znamená schválit nebo potvrdit smlouvu nebo dohodu nějakým oficiálním způsobem, například výkonným nařízením, zákonem, prohlášením nebo podpisem.

co-je-ratifikace

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Ratifikace může být provedena jedním ze tří způsobů:

Výslovná ratifikace

  • Vláda schvaluje smlouvu v písemné podobě, obvykle přijetím zákona, který jí dává zákonné zmocnění.


Ratifikace se změnou

  • Vláda schvaluje smlouvu v písemné podobě, ale přidává k ní vlastní podmínky nebo omezení předtím, než vstoupí v platnost ve vnitrostátním právu.
  • Tento postup je nejčastější v případě, kdy si vláda přeje provést změny před samotným vstupem smlouvy do platnosti (například přidáním formulace, která omezuje její uplatňování).
  • Může být také použita, pokud existují obavy ohledně konkrétních ustanovení v rámci dohody a tyto obavy nelze vyřešit jednáním s ostatními stranami dohody (například pokud jedna strana vznese námitky proti ustanovení o ochraně životního prostředí v obchodní dohodě).


Ratifikace s výhradami

  • Vláda schvaluje smlouvu tak, jak je napsána, ale odmítá dodržovat některá ustanovení (obvykle ta, která podle ní porušují zákony nebo politiku).

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Kdo provádí ratifikaci?

  • Ve Evropě ratifikaci schvaluje evropský parlament. Evropskému parlamentu je předložena konečná smlouvy a poté evropský parlament rozhoduje, zda ji schválí jako takovou (tj. beze změn).
  • Pokud ji schválí, přijme usnesení, v němž požádá svého předsedu, aby ji jménem parlamentu podepsal.
  • Aby mohl členský stát smlouvu ratifikovat, musí ji schválit jeho parlament a vláda. V některých zemích to znamená, že smlouvu musí schválit obě komory.
  • Ratifikace se často zaměňuje s uzákoněním. Při ratifikaci souhlasící strana potvrzuje existující zákon nebo smlouvu, při uzákonění souhlasící strana vytváří nový zákon nebo předpis.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: