UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je korelát?

Korelát je pojem, který je v současné ekonomické teorii rozšířen a snaží se odpovědět na otázku, jakým způsobem ekonomická událost může ovlivnit jinou ekonomickou událost. Korelát je pojem, který se používá ve statistice. Vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými.

co-je-korelat

 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Korelační koeficient (k) má hodnotu 0 nebo 1. Je-li k = 0, není žádný vztah mezi proměnnými a statistické testy pro ověření vlivu proměnných na jiné nemají smysl.

Je-li k = 1, je vztah tak silný, že i malý změna jedné z proměnných může ovlivnit hodnotu druhé proměnné ve velké míře.

Pozor: Korelační koeficient (k) neznamená nic z toho, co dělají statistické metody!

Dělení korelačních vztahů

Korelace je vztahem mezi dvěma proměnnými. Není to však jednoznačný vztah, ale spíše souhrn oboustranně závislých a podmíněných faktorů. Je rozdělena do několika typů:

Pravděpodobnostní korelace - hodnota korelace se pohybuje od -1 do +1, když jsou proměnné naprosto nezávislé a naopak, pokud jsou naprosto závislé, tak se hodnota korelace pohybuje od -1 do +1 (nebo -2, -3...).

Koeficient determinace (R2) je užitečný ve statistice pro celkový vliv.

Výpočet korelačních vztahů

Výpočet korelačního koeficientu je jednoduchý, ale někdy je třeba určit, zda jeho hodnota je statisticky významná (zda přesahuje nulu). Korelační koeficienty mohou být rozděleny do tří skupin:

  • Statisticky velmi silné (0,8 a vyšší)
  • Statisticky silné (0,5 až 0,79)
  • Statisticky slabé (0,2 až 0,49)

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Příklad korelátu

Zkuste si představit, že pracujete pro firmu, která se zabývá výrobou knih. Jsou vaším úkolem jenom tři činnosti: sbírat a vyhodnocovat data o prodeji knih, počítat cenu jednotlivých knih (pokud je to možné) a nakonec měřit nákladnost výroby jednotlivých titulů. Měli byste zajistit, abyste mohli měřit nákladnost výroby jednotlivých titulů, ale nejde o nic složitého – stačí zavést dva korelátory.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: