UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je plátcem dph?

Víte, kdo je plátcem dph? Termínem "osoba povinná k dani" se označuje každá fyzická nebo právnická osoba, která v České republice vykonává podnikatelskou činnost. Daňová povinnost osoby povinné k dani závisí na druhu její podnikatelské činnosti a jejím rozsahu.

kdo-je-platcem-dph

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Pokud jste plátcem DPH, musíte se registrovat k dani z přidané hodnoty (DPH). Každé čtvrtletí jste povinni podat přiznání k DPH, které je třeba zaslat národnímu daňovému úřadu do 20 dnů od konce každého čtvrtletí. Čtvrtletní přiznání můžete být povinni podávat také v případě, že váš obrat přesáhne určité prahové hodnoty - více informací naleznete níže.

Jaká je prahová hodnota obratu pro registraci k DPH?

Obecně platí, že pokud váš roční obrat přesáhne 2 miliony Kč (80 000 EUR), pak jste ze zákona povinni se registrovat k dani z přidané hodnoty (DPH).

Existují však určité výjimky:

Pokud je váš roční obrat nižší než 500 000 Kč (20 000 EUR), nemusíte se registrovat. Pokud však očekáváte, že během jednoho roku překročí 500 000 Kč, pak se vyplatí o registraci uvažovat i tak.

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Co je DPH?

DPH (daň z přidané hodnoty) se v České Republice vztahuje na většinu zboží a služeb. Z tohoto pravidla existují výjimky, které se však týkají pouze některých výrobků nebo služeb.

Sazba daně z přidané hodnoty činí 21 %. Základní sazba se vztahuje na většinu výrobků a služeb. Existují však některé výjimky.

Na některé zboží se vztahuje snížená sazba DPH ve výši 10 %. Patří mezi ně potraviny a základní zboží, jako je chléb, mléko, vejce a další základní potraviny.

Na některé luxusní zboží se vztahuje nulová sazba DPH, včetně novin a časopisů (nikoli však předplatného). Do této kategorie patří také knihy pro děti do 18 let, tištěné noty pro hudební nástroje a dovednostní nebo hazardní hry, které byly schváleny ministerstvem financí.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: