UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je sociální pojištění?

Sociální pojištění se skládá ze 3 částí. Jednou z nich je důchodové pojištění, další nemocenské pojištění a poslední složkou je pak příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sociální pojištění platí jak běžní zaměstnanci, za které pojistné odvádí zaměstnavatel, tak i osoby samostatně výdělečně činné.

co-je-socialni-pojisteni

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Právní úpravu sociálního zabezpečení zaštiťuje Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zahrnuje mimo jiné organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost orgánů sociálního zabezpečení, řízení ve věcech typů pojištění a další.

V případě, že se jedná o odvádění pojistného za zaměstnance, nemá tedy zaměstnanec sám žádné povinnosti. Srážky mu provádí jeho zaměstnavatel ze mzdy. A jak se takové pojistné vypočítává? Jedná se o součin vyměřovacího základu a procentuální sazby. Každý kalendářní měsíc pak zaměstnavatel má za své zaměstnance povinnost odvádět pojistné.  Jako vyměřovací základ k výpočtu pojistného pak slouží úhrn příjmů, ovšem s některými výjimkami u některých státních orgánů a soudců.

Zaměstnavatel vypočtené pojistné zasílá pravidelně každý měsíc Okresní správě sociálního zabezpečení a zároveň jí také zasílá přehled o výši stanoveného vyměřovacího základu a o výši pojistného.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení jsou v současné době v následující výši. U zaměstnavatelů je to 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % jdou na nemocenské pojištění, 21,5 % pak na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. U zaměstnance je to 6,5 % z vyměřovacího základu. A jak je tomu u OSVČ?

V případě OSVČ se jedná o sazbu 29,2 % z vyměřovacího základu, kdy 28 % jde na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Výše odvodů na nemocenské pojištění u OSVČ pak činí 2,1 %, ale pouze v případě, že jde o osobu účastnou na nemocenském pojištění, protože u OSVČ toto povinné není.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: