UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Vdovský/vdovecký důchod patří mezi pozůstalostní důchody a je dávkou náležící po zemřelém manželovi/manželce, kdy má posloužit jako překlenutí stanoveného období a posloužit jako doplnění výpadku příjmů. Stejně tak jako jiné dávky sociálního zabezpečení má i tato stanovené podmínky, které je potřeba dodržet. Jaké jsou tedy podmínky nároku a po jak dlouhou dobu je možné tento pozůstalostní důchod pobírat?

jak-dlouho-se-pobira-vdovsky-duchod

 Jak dlouho se pobírá vdovský důchod? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Základním požadavkem na vznik tohoto nároku je to, že zemřelý manžel nebo manželka pobíral před úmrtím starobní nebo invalidní důchod, případně pokud došlo ke splnění podmínek nároku na předčasný starobní důchod, tedy byla splněna potřebná doba pojištění. Nemusí tomu ale tak být vždy.

 

Tato podmínka nemusí totiž být splněna, a to za předpokladu, že daná osoba zemřela následkem pracovního úrazu. Tento nárok může také zaniknout, a to za takové situace, že bude uzavřeno manželství nové. Vdovský důchod nenáleží ani v případě, pokud došlo k rozvodu nebo jestliže se jedná o registrované partnerství.

Jak dlouho a komu tato dávka sociálního zabezpečení náleží? Dávka vdovského/vdoveckého důchodu náleží žadateli, a to v případě splnění stanovených podmínek, po dobu 1 roku. V některých případech ovšem může být dávka vyplácena i o něco déle. O jaké situace se jedná a jaké jsou tedy výjimky? Jednou z variant takové výjimky je to, že se pozůstalá osoba stará o nezaopatřené osoby závislé na její pomoci. Další variantou pak je to, že je pozůstalá osoba v invalidním důchodu III. stupně nebo že dosáhla zákonem stanoveného věku.

A jak je to s případným pozdějším nárokem na dávku, pokud se změní situace pozůstalé osoby? K takovému obnovení podmínek nároku na vdovský důchod může dojít i po splnění výše uvedených výjimek, které nastanou v období nejpozději do 2 let od skončení nároku na tuto dávku.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: