UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost bychom měli nahlásit co nejdříve po vzniku škodní události. Nahlášení škody své pojišťovně můžeme provést několika způsoby, kterými jsou telefonické nahlášení, nahlášení prostřednictvím online formuláře, osobní nahlášení na pojišťovně a nahlášení pomocí papírového formuláře. Požadované údaje a dokumenty se liší podle typu pojištění, z jakého uplatňujeme škodu, a podle druhu škodní události.

jak-nahlasit-pojistnou-udalost
 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Nejjednodušší způsob nahlášení pojistné události je prostřednictvím online formuláře. Tento formulář naleznete na internetových stránkách své pojišťovny. Vyplníte do něj veškeré údaje potřebné k řešení pojistné události a můžete k němu rovnou připojit i dokumenty, které po vás bude pojišťovna vyžadovat.
Pokud chcete nahlásit pojistnou událost telefonicky, je nutné si vyhledat telefonní číslo, které má vaše pojišťovna určené k nahlašování pojistných událostí. Operátor pojišťovny s vámi vyplní všechny potřebné údaje a na vaši emailovou adresu vám poté přijde seznam dokumentů, které je potřeba doložit pro řešení pojistné události. V e-mailu je uveden také způsob, jakým máte dokumenty pojišťovně doručit.

Dalším způsobem nahlášení pojistné události je prostřednictvím papírového formuláře. Tento formulář si můžete, buď osobně vyzvednout na pobočce pojišťovny, nebo ho naleznete na internetových stránkách vaší pojišťovny a vytisknete si ho. Formulář vyplníte a poté ho, buď odešlete pojišťovně poštou, nebo ho odnesete na pobočku osobně. Pojišťovna vás poté zkontaktuje dopisem nebo e-mailem, ve kterém si vyžádá dokumenty potřebné k řešení pojistné události a případně informace a údaje, které ve formuláři chyběly.

Pojistnou událost můžete také nahlásit osobně na pobočce pojišťovny. Tam s vámi pracovníci pojišťovny sepíší buď papírový, nebo elektronický formulář. Pokud u sebe budete mít všechny potřebné dokumenty, rovnou si je od vás převezmou. V případě, že vám některé dokumenty budou chybět, informují vás o způsobu, jakým je budete moci pojišťovně předat.

Dokumenty, které si pojišťovna vyžádá, je obvykle možné doručit osobně na pobočku, poslat poštou, poslat naskenované e-mailem, nebo odeslat prostřednictvím formuláře na internetových stránkách pojišťovny.
Prostřednictvím formuláře na internetových stránkách je obvykle možné se podívat na stav řešení pojistné události. Přihlášení bývá možné pod číslem pojistné události a dalšího údaje určeného pojišťovnou. Prostřednictvím tohoto formuláře je možné si i prohlédnout seznam chybějících údajů a dokumentů a rovnou je pojišťovně odeslat. Celý proces řešení pojistné události se pak velmi urychlí.

Pro Dudlu napsala: Veronika Štrachová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: