Jak vypočítat důchod?

Netrpělivě už odpočítáváte čas, který vám zbývá do odchodu do důchodu a samozřejmě vás také zajímá, jakou výši starobního důchodu budete pobírat? Zjistěte, jak vypočítat důchod a buďte připraveni na to, co vás čeká.

jak-vypocitat-duchod

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Výpočet výše starobního důchodu se odvíjí od průměrné měsíční mzdy. Průměrná měsíční mzda neboli osobní vyměřovací základ je stanovena z takových příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Kromě toho se do doby pojištění počítají i tzv. náhradní doby. A co všechno náhradní doby zahrnují? Je to studium, péče o dítě do 4 let věku, doba, po kterou byl člověk v evidenci úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu apod. Nutno podotknout, že doba pojištění se počítá v celých ukončených letech.

A jak tedy takový výpočet důchodu vlastně probíhá? Předně se sečtou všechny evidované příjmy a následně se každý rok vynásobí koeficientem nárůstu, a to z toho důvodu, aby se vyrovnala snižující se hodnota peněz. Jen pro představu-konkrétně například příjem z roku 1991 se násobí číslem 10. Následně se vypočítá průměrný měsíční příjem za dobu, kdy bylo placeno pojistné. Tento příjem je nutné poté dále redukovat. Jsou dvě redukční hranice. Do první hranice (0,44 * průměrná mzda) je započteno plných 100 %. Do druhé hranice (4 * průměrná mzda) je započteno 26 %. Nad druhou hranici se nezapočítává nic.

Za každý rok, kdy bylo placeno pojistné, je započítáno 1,5 %. Konkrétně například po 40 letech placení pojistného je to 40 * 1,5 % = 60 %. Ze zredukovaného základu se vypočítá toto procento. K výsledku se následně připočítá základní výměra, která v letošním roce činí 3.900 Kč.

K výpočtu výše vašeho důchodu nebo i toho, kdy vás odchod do důchodu čeká, můžete využít některou z internetových kalkulaček, která vám během chvilky ukáže přibližnou výši starobního důchodu.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu kasičky a pokladničky: