UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak správně štukovat?

Co je vlastně štuk? Štuk je směs cementu, vody a písku. Používá se k pokrytí vnějších stěn, vnitřních stěn, stropů a dalších povrchů. Štuk je omítka z portlandského cementu, vápna a písku, která se nanáší na zděné nebo betonové stěny. Může se nanášet na dřevěné nebo kovové laťování nebo přímo na masivní betonové bloky.

Štuk je velmi shovívavý materiál, který si poradí s téměř jakýmkoli nepravidelným povrchem, pokud byl povrch správně připraven a máte dobré pracovní návyky. Při nanášení štuku pracujte po malých úsecích, abyste se před dokončením práce příliš neunavili.

Co je to štukování?

Omítání je stavební proces, který se používá k utěsnění trhlin a prostor mezi stěnami a podlahami. Omítání se často provádí pomocí spárovací hmoty pro sádrokartonové desky nebo spárovací hmoty pro cementové desky. Je také známá jako tapetování nebo stěrkování.

K čemu se používá štuk?

Štuk původně používali Římané pro izolační a dekorativní účely ve svých budovách. Dnes se používá především jako vnější nátěr domů, který je chrání před poškozením povětrnostními vlivy, jako je větrná eroze, pronikání vody a blednutí slunce.

Štuk lze použít i v interiéru k pokrytí dřevěného obložení nebo jiných povrchů, které potřebují dodatečnou ochranu před poškozením vlhkostí v důsledku vnikání vody trhlinami v betonových stěnách nebo základech.

Jak správně štukovat a metody štukování

Při této metodě se na stěnu nanese tenká vrstva štuku pomocí hladítka a poté se pomocí okrajového hladítka vyhladí případná nerovná místa nebo bubliny v materiálu.

Tato metoda se obvykle používá při nanášení štuku na dřevěné laťování nebo drátěné pletivo. Druhý krok zahrnuje nanesení druhé vrstvy štuku na první vrstvu, přičemž se použije stejná metoda stahování jako předtím.

Když jsou obě vrstvy suché, zbrousí se, dokud nejsou hladké a vzájemně vyrovnané.

Metoda škrábané vrstvy

Při této metodě se na omítaný povrch nanesou dvě nebo tři vrstvy škrábacího (nebo hnědého) štuku a teprve poté se přidá další vrstva dokončovacího štuku (nazývaného také bílý). Škrábaný nátěr vytváří klíč, který pomáhá vše uzamknout, aby se to nesesypalo, až začnete vyhlazovat finální vrstvy.

Metoda finálního nátěru

Při této metodě se vytvoří několik vrstev dokončovacího štuku nahozením na zdi.

Pro Dudku napsala: Marcela Kalousová