UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je transgender?

Transgender (zkratka „trans“) je označení pro osoby, jejichž genderová identita neodpovídá jejich biologickému pohlaví, které jim bylo určeno hned po narození na základě vnějších znaků. Transgender lidé mohou mít jakoukoli sexuální orientaci, tedy erotickou náklonnost. Pojem transgender byl poprvé použit v 60. letech 20. století a vyjadřuje osobní pocit ze svého pohlaví.

co-je-transgender

Co je to transgender?

Genderová identita

Genderová identita je označení pro osobní identifikaci člověka k určitému genderu (sociálnímu pohlaví), a to bez ohledu na pohlaví biologické. Člověk se může identifikovat s maskulinitou, feminitou, kombinací obojího nebo jako osoba nebinární. Genderová identita nemá nic společného s biologickým pohlavím, ani se sexuální orientací.

Do transgender skupiny lidí patří:

  • ženy, které se ztotožňují s mužským genderem (cítí se být muži)
  • muži, kteří se ztotožňují s ženským genderem (cítí se být ženami)
  • nebinární osoby (lidé, kteří nezapadají ani do jedné kategorie)


Kdo je transsexuál

Stále se ještě můžeme setkat s pojmem „transsexuál“, který byl donedávna používán k označení transgender osob, případně ještě sexuální orientace. Dnes se však od tohoto označení upouští, protože podmínkou pro označení „transsexuál“ je změna biologického pohlaví, ať chirurgickou či hormonální cestou - reálně ale spousta transgender osob o změnu pohlaví nemá zájem. Dnes se proto užívá výraz „transgender“, který je daleko přesnější ve vyjádření skutečné role genderu coby sociálního pohlaví a nezaměřuje se jen na pohlaví biologické.

Kdo je nebinární osoba

Zvlášť v posledních letech si můžeme všímat, že se stále více lidí identifikuje jako nebinární, tedy že se necítí být ani mužem, ani ženou. Vnímání genderu je velmi individuální.

Zde je příklad několika nejčastějších nebinárních identit:

  • genderfluid osoba – osoba, jejíž genderová identita je takzvaně fluidní, tedy proměnlivá
  • bigender osoba – osoba, jejíž genderová identita se v závislosti na situaci mění z mužské na ženskou a naopak
  • pangender osoba – osoba, jejíž genderová identita zahrnuje všechny gendery
  • agender osoba – osoba, která necítí příslušnost k žádnému genderu


Některé osoby, které se identifikují jako nebinární, se hlásí k transgender skupině lidí, jiné naopak ne, často například z důvodu, že na rozdíl od transgender lidí, kteří se ztotožňují s jedním či druhým pohlavím (mužským či ženským), oni se necítí být ani jedním.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si hračky pro dospělé:

Pokračujte v čtení blogu: