UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je Core Web Vitals?

Core Web Vitals jsou souborem specifických faktorů, které Google považuje za důležité pro celkovou uživatelskou zkušenost na webu. Byly představeny v roce 2020 a staly se součástí Googlových rankingových faktorů, což znamená, že mají přímý vliv na to, jak vysoko se vaše stránky umístí ve výsledcích vyhledávání. Core Web Vitals se zaměřují na tři hlavní aspekty uživatelské zkušenosti: načítání, interaktivitu a vizuální stabilitu. Pro e-shop prodávající pneumatiky, stejně jako pro jakýkoliv jiný web, je důležité tyto faktory optimalizovat, aby se zlepšila uživatelská zkušenost a dosáhlo se lepšího hodnocení ve vyhledávačích.

Co to jsou Core Web Vitals

Core Web Vitals zahrnují tři konkrétní měřitelné metriky:

  1. Largest Contentful Paint (LCP): Měří dobu, která uplyne od zahájení načítání stránky do okamžiku, kdy je největší viditelný obsah na stránce úplně načten. Pro dobrý uživatelský zážitek by LCP mělo být do 2,5 sekundy od začátku načítání stránky.

  2. First Input Delay (FID): Měří dobu mezi prvním interaktivním dotekem uživatele a okamžikem, kdy prohlížeč je schopen na tento dotek reagovat. Hodnota FID by měla být nižší než 100 milisekund, aby byla uživatelská interakce považována za hladkou.

  3. Cumulative Layout Shift (CLS): Měří, jak moc se vizuální obsah na stránce posouvá během načítání. Nízké hodnoty CLS (méně než 0,1) znamenají, že stránka je vizuálně stabilní a nezpůsobuje uživatelům potíže při čtení nebo interakci.

Jaký mají vliv na SEO

Google začal Core Web Vitals používat jako rankingové signály ve svém algoritmu, což znamená, že stránky, které tyto metriky optimalizují a poskytují lepší uživatelskou zkušenost, mají lepší šanci být vyhodnoceny vyšší ve výsledcích vyhledávání. To je důvod, proč by vlastníci e-shopů, včetně těch, které prodávají pneumatiky, měli věnovat pozornost optimalizaci svých webů v souladu s Core Web Vitals.

Jak Core Web Vitals měřit?

Jednou z nejlepších funkcí pro sledování CWV je sekce "Core Web Vitals" v Google Search Console. Tento nástroj poskytuje přehled o výkonu vašich stránek z hlediska LCP, FID a CLS. Ukazuje, které stránky potřebují zlepšení a jaké konkrétní problémy byste měli řešit. Je to skvělý způsob, jak získat agregovaná data přímo od Googlu a sledovat pokrok vašich optimalizačních snah.

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights od Googlu je další nástroj, který měří CWV jak pro mobilní, tak pro desktopové verze vašeho webu. Vyhodnocuje výkon vaší stránky a poskytuje doporučení pro zlepšení. Výsledky zahrnují skóre pro LCP, FID a CLS, spolu s návrhy na optimalizaci.

Chrome User Experience Report (CrUX)

Chrome User Experience Report je veřejně dostupný dataset, který obsahuje uživatelská data o výkonu webu získaná z prohlížeče Chrome. Poskytuje reálná uživatelská měření CWV pro miliony webových stránek. Data z CrUX mohou být prohlížena přes BigQuery nebo integrována do nástrojů jako Data Studio pro vizualizaci a hloubkovou analýzu.

Lighthouse

Lighthouse je open-source, automatizovaný nástroj pro vylepšení kvality webových stránek, který je integrován do vývojářských nástrojů v Chrome. Poskytuje podrobné audity výkonu, přístupnosti, webových aplikací a dalších. Lighthouse měří CWV a nabízí akční položky pro zlepšení.

Web Vitals Extension

Pro ještě jednodušší sledování CWV v reálném čase, Google nabízí rozšíření Web Vitals pro Chrome. Toto rozšíření umožňuje vývojářům a marketérům rychle zkontrolovat Core Web Vitals pro jakoukoli stránku, kterou prohlížejí, a získat okamžitou zpětnou vazbu.

Jak Core Web Vitals optimalizovat

  1. Optimalizace obrazů a médií: Ujistěte se, že všechny obrázky a videa na vašem e-shopu jsou optimalizovány pro rychlé načítání. Používejte formáty jako JPEG 2000, JPEG XR nebo WebP, které nabízejí lepší kompresi bez ztráty kvality.

  2. Využití lazy loading: Lazy loading odloží načítání obrázků a videí, které nejsou okamžitě viditelné na obrazovce, což může zlepšit LCP.

  3. Minimalizace JavaScriptu a CSS: Odstraňte nepotřebný JavaScript a CSS, minimalizujte zbývající soubory a používejte asynchronní nebo odložené načítání pro skripty, které nejsou kritické pro okamžité načtení stránky.

  4. Vylepšení serverové odezvy: Použití rychlého webhostingu, CDN (Content Delivery Network) a optimalizace databáze mohou zlepšit dobu načítání a snížit FID.

  5. Stabilizace rozložení obsahu: Zajistěte, že prvky na vašem webu (například obrázky, reklamy nebo iframy) mají specifikované rozměry, aby se zabránilo náhlým změnám v rozložení během načítání stránky, čímž se sníží CLS.

Pro e-shop prodávající pneumatiky, stejně jako pro jakýkoliv jiný online podnik, je neustálá práce na optimalizaci Core Web Vitals klíčem k poskytování vynikající uživatelské zkušenosti, což vede ke zvýšení organického provozu a lepším konverzím. Věnování pozornosti těmto metrikám není jen o SEO; je to o zajištění, že vaši zákazníci mají při návštěvě vašeho webu co nejlepší zážitek.