UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Marketing a Media

PPC, PRSEO, SMM, UX, SERP, CTR? Také se v těch zkratkách ztrácíte? Marketing a media jsou plná divných názvů a profesí, které společně se zákazníky v našich odborných článcích rozklíčujeme.

Existují v SEO garance?

Garance v SEO neexistují. SEO specialista by měl potenciálního klienta informovat jaké jsou mož...

Jak se stát SEO expert?

SEO expertem se stane specialista, který perfektně rozumí principům vyhledávačů a má prokazatelné vý...

Jaké KPI sledovat v SEO?

Hlavní KPI pro SEO je sledování růstu návštěvnosti v GA4 (organic search + direct) a návštěvnosti v ...

Co by měl umět profesionál v SEO?

SEO profesionál by měl umět perfektně ovládat disciplínu SEO a rozumět HTML, online marketingu ...

Co by měl obsahovat kurz na SEO?

Kurz a workshop na SEO by měl být specificky zaměřený na téma, které řešíte. Pokud chcete být SEO sp...

Co je SERP?

SERP je zkratka pro "Search Engine Results Page" (stránka z výsledků vyhledávání). Tento termín je b...

Jak na SEO v Seznamu?

Na SEO pro Seznam se využívá v zásadě stejná strategie jako pro SEO na Google a další vyhledáva...

Co je Shoptet Univerzita?

Shoptet Univerzita je vzdělávací platforma ekosystému Shoptet — jednoho z předních poskytovatelů e-c...

Co jsou sitelinks?

Sitelinks je typ výsledku ve vyhledávání, který zobrazuje hlavní stránku webu společně s několika vy...

Co je sitemapa?

Sitemap, neboli mapa webu, je soubor, který usnadňuje vyhledávačům, jako je Google, efektivní prochá...

Co jsou sitewide linky?

Sitewide linky jsou odkazy, které se objevují na každé stránce webového site, typicky umístěné v pat...

Vliv skrývání textu na SEO?

Skrývání textu je technika, která byla v minulosti často používána k manipulaci s výsledky vyhledává...

Co jsou Snippety a Rich snippety?

Snippety a Rich Snippety jsou termíny, které se často vyskytují v kontextu SEO (Search Engine Optimi...

Co jsou SEO Social Signals?

SEO Social Signals jsou interakce a angažovanost uživatelů na sociálních médiích, které odkazují na ...

Co je SEO spam?

SEO spam, známý také jako "Spammy SEO", "Black Hat SEO", "Search Engine Spamming", nebo "Spamdexing"...