UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je Google update EAT a EEAT?

Google pravidelně aktualizuje své algoritmy, aby zlepšil kvalitu výsledků vyhledávání pro uživatele. Jedním z klíčových aspektů, na které se Google v posledních letech zaměřuje, je E-A-T, což znamená Expertise (odbornost), Authoritativeness (autoritativnost) a Trustworthiness (důvěryhodnost). Nedávný update, označovaný jako EEAT, rozšiřuje tento koncept o přídavné "E", které znamená Experience (zkušenost), zdůrazňující význam osobních zkušeností a průkazných informací v obsahu.

Co je EEAT?

EEAT stojí na pilířích, které vyhledávače jako Google používají k hodnocení kvality a relevanci webových stránek. To znamená, že když tvůrci obsahu a majitelé webů prokážou svou odbornost, autoritativnost, důvěryhodnost a zkušenosti, mají lepší šanci být vysoce hodnoceni ve vyhledávání.

  1. Odbornost (Expertise): Odborná znalost tvůrce obsahu v dané oblasti.
  2. Autoritativnost (Authoritativeness): Uznání tvůrce obsahu a webu jako autority v oboru.
  3. Důvěryhodnost (Trustworthiness): Důvěra v tvůrce obsahu, web a jeho schopnost poskytovat pravdivé informace.
  4. Zkušenost (Experience): Osobní zkušenosti nebo průkazné důkazy, které podporují informace poskytnuté v obsahu.

Jak se přizpůsobit EEAT na e-shopech

1. Zvýrazněte odborné znalosti: Uveďte na svém webu biografie a odborné pozadí zakladatelů, přispěvatelů nebo expertů, kteří se podílejí na vytváření obsahu. Pokud provozujete e-shop s kávou, můžete například zahrnout články od baristů s certifikátem nebo od expertů na pěstování kávy.

2. Budujte autoritativnost: Získávejte a zobrazujte recenze od zákazníků, ocenění a certifikace vašeho e-shopu. Publikujte také obsah, který bude sdílen a citován odborníky v oboru. Pro e-shop s kávou by to mohlo zahrnovat recenze na kávové směsi od uznávaných kávových blogerů.

3. Zajistěte důvěryhodnost: Ujistěte se, že vaše stránky jsou bezpečné (HTTPS), poskytujte jasné kontaktní informace a transparentně komunikujte jakékoliv sponzorované obsahy nebo reklamy. Informujte zákazníky o původu vašich káv a o tom, jak zaručujete jejich kvalitu.

4. Dokumentujte zkušenosti: Sdílejte příběhy zákazníků, studie případů nebo osobní zkušenosti, které dokazují účinky vašich produktů. Pro e-shop s kávou by to mohlo zahrnovat články o tom, jak správná příprava kávy může ovlivnit její chuť, včetně osobních zkušeností zákazníků.

Jak měřit úspěšnost přizpůsobení EEAT

Úspěšnost vašich EEAT opatření můžete sledovat pomocí nástrojů jako Google Analytics, kde můžete měřit zvýšení organického provozu, délku návštěv na stránce, míru odchodů (bounce rate) a konverzní sazby. Sledujte také, jak se mění vaše pozice ve vyhledávačích pro klíčová slova relevantní pro vaši oblast. Pozitivní změny v těchto metrikách naznačují, že vaše opatření v oblasti EEAT jsou účinná.

Zaměření na EEAT je pro e-shopy zásadní nejen pro zlepšení SEO, ale také pro budování důvěry a loajality zákazníků. Vytvořením hodnotného a ověřeného obsahu, který odráží vaši odbornost, autoritativnost, důvěryhodnost a zkušenosti, můžete posílit svou online přítomnost a dosáhnout lepších prodejních výsledků.