UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je taxonomie webových stránek?

Taxonomie webových stránek je systematické uspořádání a kategorizace obsahu na webu, které umožňuje uživatelům i vyhledávačům snadno nalézt informace, produkty nebo služby, které hledají. V podstatě jde o „skelet“ webu, který definuje, jak jsou jednotlivé stránky a sekce organizovány a jak spolu souvisí. Pro e-shop zaměřený na prodej televizorů je správná taxonomie klíčová pro zlepšení uživatelské zkušenosti, zvýšení prodejů a optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

Co to je taxonomie webových stránek

Taxonomie se týká způsobu, jakým jsou produkty, články nebo služby na webu kategorizovány a organizovány. Zahrnuje hierarchii od nejvšeobecnějších kategorií až po nejspecifičtější podkategorie a produkty. Například pro e-shop s televizory by mohla vypadat taxonomie takto:

 • Hlavní kategorie: Televizory
  • Podkategorie: LED televizory, Smart televizory, 4K Ultra HD televizory, atd.
   • Konkrétní produkty: Samsung 55" 4K Ultra HD Smart LED televizor, LG 43" Full HD LED televizor, atd.

Jak s ní pracovat v rámci e-shopu

Práce s taxonomií v rámci e-shopu vyžaduje promyšlené plánování. Zde je několik kroků, jak na to:

 1. Analýza produktů: Začněte identifikací všech produktů, které nabízíte, a hledejte společné vlastnosti, které je můžete seskupit do kategorií.

 2. Vytvoření hierarchie: Rozdělte produkty do logických kategorií a podkategorií na základě jejich vlastností, jako je typ, značka, velikost, rozlišení atd.

 3. Pojmenování kategorií: Zvolte jasná a srozumitelná jména pro kategorie a podkategorie, která budou snadno pochopitelná pro vaše zákazníky.

 4. Implementace a testování: Po vytvoření taxonomie implementujte strukturu na vašem webu a provedete testování s reálnými uživateli, abyste ověřili, že je navigace intuitivní a že produkty jsou snadno nalezeny.

Vliv taxonomie na marketing

 1. Zlepšení SEO: Dobře navržená taxonomie pomáhá vyhledávačům lépe rozumět struktuře vašeho webu a obsahu, což může vést k lepšímu indexování a vyšším pozicím ve výsledcích vyhledávání.

 2. Zlepšení uživatelské zkušenosti: Umožněním uživatelům snadno navigovat na vašem webu a rychle najít produkty, které hledají, zvyšujete spokojenost zákazníků a potenciálně prodeje.

 3. Personalizace a cílení: Taxonomie vám umožňuje cílit na specifické segmenty vašeho publiku s relevantním obsahem nebo produkty, což je základ pro úspěšné marketingové kampaně.

 4. Analýza a optimalizace: S jasnou taxonomií můžete snadněji sledovat výkon jednotlivých kategorií a podkategorií, identifikovat trendy v chování zákazníků a provádět změny pro zvýšení konverzního poměru.

Závěr

Správná taxonomie webových stránek je pro e-shopy neocenitelným nástrojem, který umožňuje efektivně organizovat obsah a produkty, zlepšit uživatelskou zkušenost, optimalizovat stránky pro vyhledávače a zvýšit marketingovou efektivitu. Při vývoji taxonomie pro e-shop zaměřený na prodej televizorů je klíčové zaměřit se na logickou organizaci produktů, jednoduchost navigace a jasné pojmenování kategorií, aby bylo zákazníkům umožněno snadno nalézt produkty, které hledají.