UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je Title a jaký má vliv na SEO?

Title tag, neboli titulek stránky, je jedním z nejdůležitějších prvků SEO. Jedná se o HTML značku, která definuje název webové stránky. Title tag je zobrazen v záhlaví prohlížeče a jako hlavní odkaz ve výsledcích vyhledávání (SERP). Má klíčovou roli ve vyhledávacím marketingu, protože informuje uživatele i vyhledávače o obsahu stránky.

K čemu title tag slouží

Title tag slouží především dvěma účelům:

 1. SEO: Pomáhá vyhledávačům porozumět tématu stránky a určit její relevanci pro určité vyhledávací dotazy.
 2. UX (User Experience): Poskytuje uživatelům první dojem o obsahu stránky, což může významně ovlivnit, zda na výsledek vyhledávání kliknou, nebo ne.

Proč je důležité title tagy optimalizovat

Optimalizace title tagů je zásadní z několika důvodů:

 • Zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání: Správně optimalizovaný title tag, obsahující relevantní klíčová slova, může zlepšit pozici vaší stránky ve výsledcích vyhledávání.
 • Zvýšení míry prokliku (CTR): Přitažlivý a popisný title tag může přimět uživatele k kliknutí na váš odkaz ve výsledcích vyhledávání.
 • Posílení značky: Zahrnutí názvu vaší značky v title tagu může zvýšit povědomí o značce a posílit důvěru v obsah vaší stránky.

Poutavé příklady title tagů na deskové hry

 1. "Nejlepší rodinné deskové hry pro zábavné večery - Hračkářství XYZ"

  Tento title tag je efektivní, protože je přesně zaměřen na rodiny hledající zábavu, zároveň posiluje značku e-shopu.

 2. "Strategické deskové hry, které vás nadchnou - BoardGames Corner"

  Zde je důraz kladen na "strategické" hry, což přitáhne pozornost konkrétní skupiny hráčů, a také se zmiňuje název obchodu.

 3. "Deskové hry pro děti: Vzdělávací a zábavné - Hrajeme si"

  Tento title tag využívá kombinaci klíčových slov "vzdělávací" a "zábavné" k přilákání rodičů, kteří hledají hry pro své děti.

 4. "Nejnovější deskové hry 2023: Přehled hitů roku - GeekHaven"

  Zmiňuje aktuální rok, což přitahuje uživatele hledající nejnovější hry, a nabízí přehled, což naznačuje užitečný obsah.

 5. "Top 10 deskových her pro přátele - Vaše průvodce světem her"

  Focus na sociální aspekt hraní s přáteli a "top 10" naznačuje, že stránka poskytne rychlý a výběrový přehled.

Optimalizace title tagů je zásadní pro úspěch vaší SEO strategie. Měli byste se ujistit, že každý title tag je unikátní, přesně popisuje obsah stránky, a zahrnuje klíčová slova relevantní pro vaše cílové publikum. Kombinace těchto prvků může významně zvýšit vaše šance na úspěch ve vyhledávačích i u samotných uživatelů.