UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je UX a jak ho vyhodnocovat?

UX, nebo uživatelská zkušenost, je termín používaný k popisu celkového prožitku, který lidé mají při interakci s vaším produktem, webovou stránkou nebo aplikací. Cílem UX designu je zajistit, aby byly tyto interakce co nejpříjemnější, intuitivní a efektivní. To zahrnuje vše od prvního dojmu uživatele až po poslední krok v procesu, například dokončení nákupu na e-shopu.

Jak UX vyhodnocovat

Vyhodnocování UX je klíčové pro pochopení, jak skuteční uživatelé vnímají a používají vaše produkty nebo služby. Zde jsou některé metody:

 1. Uživatelské testování: Jedná se o sledování reálných uživatelů při používání vašeho produktu nebo služby. Pozorujete, kde mají problémy, co je mate nebo kde se zasekávají.

 2. Ankety a dotazníky: Poskytují přímou zpětnou vazbu od uživatelů o jejich zkušenosti.

 3. Analýza chování na webu: Nástroje jako Google Analytics umožňují sledovat, jak se uživatelé na vašem webu pohybují, jak dlouho na stránkách zůstávají, a identifikovat problematické oblasti.

UX tipy pro e-shopy

 1. Intuitivní navigace: Umožněte uživatelům snadno najít, co hledají, s jasně označenými kategoriemi a efektivním vyhledávacím polem. Například, pokud máte e-shop s oblečením, mějte zřetelně oddělené sekce pro muže, ženy a děti.

 2. Rychlost načítání: Ujistěte se, že vaše stránky se načítají rychle. Dlouhé načítání může vést k tomu, že uživatelé odejdou dříve, než cokoli uvidí. Nástroje jako Google PageSpeed Insights vám mohou pomoci identifikovat a řešit problémy, které zpomalují vaše stránky.

 3. Optimalizace pro mobilní zařízení: V dnešní době velká část nákupů probíhá na mobilních telefonech a tabletech. Ujistěte se, že váš e-shop je plně responzivní a snadno použitelný i na menších obrazovkách.

 4. Jasné a přesvědčivé CTA (Call to Action): Ujistěte se, že vaše výzvy k akci jsou viditelné a říkají uživatelům, co mají dělat dál. Například tlačítko "Přidat do košíku" by mělo být snadno identifikovatelné a dostatečně velké na mobilních zařízeních.

 5. Snadný nákupní proces: Minimalizujte počet kroků potřebných k dokončení nákupu. Čím méně kliknutí potřebuje uživatel udělat k dokončení transakce, tím lépe.

 6. Fotografie a popisy produktů: Poskytněte kvalitní fotografie z více úhlů a podrobné popisy produktů, které odpovídají skutečnosti. To pomáhá uživatelům lépe porozumět, co kupují.

Jak a kde UX vyhodnocovat

 • Sledování a analýza webu: Nástroje jako Hotjar nebo Crazy Egg vám umožní vizualizovat, jak se uživatelé na vašem e-shopu pohybují a kde klikají. To vám může pomoci identifikovat oblasti, které jsou pro uživatele matoucí nebo problematické.

 • Feedback od zákazníků: Získávejte pravidelně zpětnou vazbu od vašich zákazníků pomocí e-mailů, dotazníků nebo přímo na produktových stránkách. Pozorně sledujte, co vaši zákazníci říkají, a používejte tuto zpětnou vazbu k dalším vylepšením.

Vývoj a vylepšování uživatelské zkušenosti by měly být neustálý proces. Díky pečlivému sledování a vyhodnocování UX můžete zajistit, že váš e-shop bude pro zákazníky nejen příjemný, ale i snadno použitelný, což v konečném důsledku povede k lepším prodejním výsledkům.