UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co jsou stavové kódy?

Stavové kódy: Neviditelní strážci vašeho e-shopu. Stavové kódy HTTP jsou základním stavebním kamenem internetu, jak ho známe. Tyto kódy umožňují webovým serverům komunikovat se zařízeními uživatelů (například s prohlížečem) o stavu požadavků na webové stránky. Ačkoliv jsou neviditelné pro většinu uživatelů, hrají klíčovou roli v zajištění plynulého a efektivního procházení webu. V tomto článku se podíváme na to, co stavové kódy jsou, jak vznikly, jak fungují na příkladu e-shopu s mobily, jak je sledovat a které jsou nejdůležitější pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

Co jsou to stavové kódy?

Stavové kódy HTTP jsou standardizované tříciferné indikátory, které server používá k informování klienta (například webového prohlížeče) o výsledku jeho požadavku na zobrazení webové stránky. Tyto kódy byly stanoveny organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a jsou definovány v RFC (Request for Comments) dokumentech, které tvoří základy protokolů internetové komunikace.

Jak vznikly?

Historie stavových kódů sahá až do raných dnů internetu, kdy byla potřeba jednoduchého způsobu, jak informovat uživatele o výsledku jejich požadavků na server. S rozvojem webu a potřebou komplexnější interakce mezi webovými prohlížeči a servery byla vytvořena série standardizovaných kódů, které umožňují rychlou a jednoznačnou komunikaci o stavu požadavků.

Příklad funkce na e-shopu s mobily

Představme si e-shop, který prodává mobily. Uživatel klikne na odkaz k zobrazení nejnovějšího modelu telefonu, ale tento model byl nedávno vyřazen z nabídky. Server e-shopu může v tomto případě odeslat stavový kód:

 • 404 Not Found: Znamená, že požadovaná stránka nebyla nalezena. E-shop by měl nabídnout uživateli stránku s podobnými produkty nebo možnost návratu na domovskou stránku.

Pokud by byl telefon dočasně nedostupný, server může odeslat:

 • 503 Service Unavailable: Což naznačuje, že služba je dočasně nedostupná, například kvůli údržbě serveru.

Sledování stavových kódů

Pro správce webů a SEO specialisty je sledování stavových kódů nezbytné pro udržení zdraví a dostupnosti webu. Nástroje jako Google Search Console, Screaming Frog nebo semrush nabízejí možnost sledovat a analyzovat stavové kódy, které server vrací, což umožňuje rychlou identifikaci a řešení problémů, jako jsou chybné odkazy nebo problémy s dostupností stránek.

Úspěšné odpovědi (2xx)

 • 200 OK: Úspěšný požadavek. Stránka byla nalezena a načtena.
 • 202 Accepted: Požadavek byl přijat ke zpracování, ale zpracování ještě nebylo dokončeno.
 • 204 No Content: Požadavek byl úspěšně zpracován, ale nevrací žádný obsah.

Přesměrování (3xx)

 • 301 Moved Permanently: Trvalé přesměrování. Používá se, když byl obsah stránky trvale přemístěn na novou URL.
 • 302 Found: Tento kód označuje dočasné přesměrování. Obsah, který hledáte, je dočasně dostupný na jiné URL.
 • 307 Temporary Redirect: Podobně jako 302, ale zaručuje, že metoda požadavku se nebude měnit při přesměrování (např. z GET na POST).

Klientovy chyby (4xx)

 • 401 Unauthorized: Požadavek vyžaduje autentizaci. Uživatel není autorizován k získání požadovaného obsahu.
 • 403 Forbidden: Server pochopil požadavek, ale odmítá jej autorizovat. Na rozdíl od 401 se autentizace nezmění situaci.
 • 404 Not Found: Stránka nebyla nalezena. Signál pro webové správce, že je třeba opravit odkaz nebo nastavit přesměrování.
 • 410 Gone: Tento kód označuje, že zdroj byl dříve dostupný, ale nyní je trvale odstraněn.

Chyby serveru (5xx)

 • 500 Internal Server Error: Vnitřní chyba serveru. Naznačuje problémy na straně serveru, které vyžadují zásah správce.
 • 502 Bad Gateway: Server, působící jako brána nebo proxy, obdržel neplatnou odpověď od nadřazeného serveru, na který se snažil přistupovat.
 • 504 Gateway Timeout: Server působící jako brána nebo proxy nedokázal včas obdržet odpověď od nadřazeného serveru potřebnou k dokončení požadavku.

Stavové kódy jsou esenciální pro úspěšnou správu a optimalizaci webů. Porozumění těmto kódům a správná reakce na ně může významně přispět k lepší uživatelské zkušenosti a zlepšení SEO vašeho e-shopu nebo jakékoli jiné webové stránky.