UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to asertivita?

Asertivita je pojem, kterému moc lidí nepřikládá velký význam, ve skutečnosti je ale velmi důležité se v dnešní době vyjádřit asertivně. Co je to a proč je tato vlastnost tak důležitá? Jakou mají výhodu lidé, kteří umí jednat asertivně? To vše se dozvíte v dnešním článku.

co-je-asertivita

Asertivita je klíčovým prvkem úspěšné mezilidské komunikace a je důležitou schopností pro každého, kdo chce být úspěšný v osobním i profesionálním životě. Asertivita znamená schopnost jasně a sebevědomě vyjádřit své potřeby, názory a přání bez toho, aniž bychom přitom ublížili ostatním. Asertivita není agresivita ani pasivita, ale zlatá střední cesta mezi těmito oběma vlastnostmi.

Asertivní lidé jsou schopni vyjádřit své pocity a potřeby jasně a s respektem k ostatním, zároveň ale dokážou přijmout i názor druhých. Lidé, kteří dokáží jednat asertivně, jsou schopni vést konstruktivní diskuze, řešit konflikty s naprostým nadhledem.

Pasivita na druhé straně znamená, že se jedinec nedokáže jasně vyjádřit a hájí své zájmy, což může vést ke ztrátě sebeúcty a sebevědomí. Takoví lidé často přistupují k těmto situacím s nadějí, že ostatní budou číst jejich myšlenky a uspokojí jejich potřeby bez toho, aby o nich museli říci něco sami.

Agresivita na druhé straně (tedy člověk, který neví, jak jednat asertivně) znamená, že jedinec vynucuje své názory a potřeby na ostatních, což může vést k pocitu ohrožení, nedostatku respektu a násilným situacím.

Asertivní chování umožňuje jedinci vést zdravé a pozitivní vztahy s ostatními, což může vést k lepšímu pocitu spokojenosti s vlastním životem a pomáhá získat respekt a uznání od ostatních.

Pokud budeme jednat s respektem a asertivně, bude se nám mnohem lépe dařit a celkově se budeme cítit lépe. Pozor, asertivní chování v žádném případě neznamená, že na všechno budete kývat. Dokážete odmítnout, ale slušně, bez urážek a sprostých slov.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: