UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je biomasa a kotel na biomasu?

Co je to biomasa a proč byste měli uvažovat o kotli na biomasu? Biomasa je organický materiál pocházející z živých nebo nedávno žijících organismů. Nejčastěji se jedná o rostliny nebo materiály rostlinného původu, které se konkrétně nazývají lignocelulózová biomasa.

co-je-biomasa

Jako zdroj energie lze biomasu využít buď přímo spalováním k výrobě tepla, nebo nepřímo po přeměně na různé formy biopaliv. Přeměny biomasy na biopalivo lze dosáhnout různými metodami, které se obecně dělí na: tepelné, chemické a biochemické metody.

Biomasa je nejstarším palivem na světě. Používá se již tisíce let v zemědělských komunitách k vytápění, vaření a jako zdroj energie pro průmyslovou výrobu, nebo na výrobu papíru a textilu. Biomasu lze vyrábět ze zdrojů, které mají vysoký obsah celulózy; bagasy z cukrové třtiny, dřevní štěpky a stébel, odpadního papíru a lepenky, kukuřičných stonků, tuhého komunálního odpadu atd.

Kotel na biomasu

  1. Kotle na biomasu jsou skvělým způsobem výroby tepla a teplé vody pro vaši domácnost. Jako primární zdroj paliva používají dřevo, pelety nebo jiná paliva, ale některé modely můžou používat i plyn.
  2. Kotle na biomasu lze použít jak pro vytápění domácnosti, tak pro přípravu teplé vody, ale nejsou ideální pouze pro vytápění prostor. Fungují na principu spalování paliv z biomasy, jako jsou dřevěné pelety, štěpka nebo piliny, v uzavřené hořákové komoře.
  3. Ohřátý vzduch pak prochází přes výměník tepla, kde ohřívá sekundární palivo, jako je plyn nebo olej, a teprve poté se přenáší do radiátorů v domácnosti.
  4. Kotle na biomasu mohou být vybaveny zásobníkem, který zvyšuje jejich účinnost tím, že uchovává teplou vodu přes noc, aby ji bylo možné odebírat během dne, kdy je poptávka vysoká. Tím se zkrátí doba, po kterou musí kotel běžet, a vy tak ušetříte peníze za palivo.


Výhody kotle na biomasu

Kotle na biomasu jsou mimořádně účinným způsobem vytápění vašeho domu nebo firmy a lze je používat po celý rok k zajištění tepla, teplé vody a elektřiny.

Zde jsou některé z výhod kotle na biomasu:

  • Kotle na biomasu jsou mimořádně energeticky účinné. Spotřebují méně než polovinu energie než plynové nebo olejové kotle a přibližně o třetinu méně než elektrické akumulační kamna.
  • To znamená, že spotřebujete méně paliva a z dlouhodobého hlediska ušetříte peníze.
  • Jsou šetrné k životnímu prostředí. Kotle na biomasu mají nízkou uhlíkovou stopu, takže jsou šetrnější k životnímu prostředí než jiné typy spotřebičů spalujících paliva.
  • Obnovitelný zdroj, jako jsou dřevěné pelety, produkuje mnohem méně emisí než fosilní paliva, jako je uhlí, ropa a plyn.
  • Jsou to stroje s tichým chodem. Na rozdíl od jiných typů kotlů nevydávají kotle na biomasu mnoho hluku, pokud pracují na plný výkon - což není často, protože když je venku zima, bývají zapnuté celý den!

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: