UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je biometrie?

Co je biometrie? Jak biometrie funguje? Biometrie je věda o měřitelných biologických charakteristikách. Biometrie (také nazývaná biometrika) je měření a vyhodnocování kvantitativních znaků živých organismů (v biologie, lesnictví, krajinářství atd.). Biometrie měří i charakteristiku člověka (obory: autentizace a identifikace osob, kriminalistika, forenzní vědy atd.)

co-je-biometrie

Biometrické systémy byly poprvé vyvinuty v 60. letech 20. století pro použití v automatizovaných systémech rozpoznávání otisků prstů. Termín "biometrie" zavedl Dr. Billington z Carnegie Mellon University v roce 1968. Biometrická technologie se již desítky let používá v oblasti vymáhání práva, ve vojenských a zpravodajských aplikacích, jako jsou systémy hraniční a pasové kontroly, k měření fyzických charakteristik člověka pro účely identifikace.

Biometrie a charakteristika člověka

 • Biometrie se používá k charakterizaci osoby na základě fyziologických údajů, jako jsou otisky prstů nebo vzory oční duhovky.
 • Na rozdíl od tradičních metod identifikace, jako jsou průkazy totožnosti nebo hesla, jsou biometrické údaje pro každou osobu jedinečné a nelze je zfalšovat ani odcizit.
 • Princip této technologie spočívá v tom, že každý člověk má jedinečné fyzické atributy, které umožňují jeho individuální identifikaci (vzory otisků prstů).
 • Kromě technologie otisků prstů se vyvíjejí i další biometrické metody rozpoznávání otisků dlaní, rozpoznávání hlasu (otisk hlasu) nebo rysů obličeje.
 • Biometrické systémy se používají v mnoha oblastech, jako jsou systémy kontroly přístupu (např. kontrola vstupu), systémy evidence docházky nebo systémy fyzické kontroly přístupu, jako jsou turnikety nebo závory.


Jak funguje biometrie

 • Biometrické systémy fungují na základě měření a analýzy jedinečných fyzických nebo behaviorálních znaků lidí, jako jsou otisky prstů, vzory duhovky nebo rysy obličeje.
 • Tato měření se pak ukládají do databáze spolu s osobními údaji, jako je datum narození a jméno.
 • Když se někdo pokusí o přístup do systému pomocí svých biometrických údajů, jeho informace se porovnají s údaji v souboru, aby mohl být identifikován nebo ověřen.
 • Biometrické údaje se používají v mnoha různých odvětvích, včetně zdravotnictví, finančnictví a maloobchodu.


Mezi nejběžnější způsoby použití patří např:

 1. Ověřování totožnosti, to zahrnuje porovnávání biometrických údajů s informacemi, které jsou uloženy v souboru pro každého jednotlivého uživatele.
 2. Kontrola přístupu při vstupu do budovy nebo při přihlašování do počítačové sítě musíte v rámci přihlašovacího procesu uvést své biometrické údaje.
 3. Sledování přístupu při používání elektronických klíčových karet nebo bezpečnostních karet v hotelech/ na letištích atd. musíte naskenovat své vlastní údaje.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: