UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je nemovitost?

Jste vlastníkem domu nebo pozemku? Zajisté, že vlastníte určitě nějakou nemovitost. Co je a co není nemovitost vám velmi rychle vysvětlíme. Pokud se tedy budeme řídit zákonem zjistíme, že nemovitost je pozemek či pozemky, pokud zákon stanoví tak, že danou věc nelze přemístit pokládáme ji tedy za nemovitou atd.

co-je-nemovitost
(Zdroj fotky: Freepik.com)

Ano nenapsali jsme vše, ale dnes si můžete už přečíst v zákonech přesnou definici nemovitosti. Pozor na to, že i nemovitou věcí může být podzemní stavba jako je sklep. Jsem vlastníkem nemovitosti, v tomto případě se jedná většinou tedy o majitele domu, bytového domu, zahrady, pozemku apod.

K čemu je dobré vlastnit nemovitost? Pokud nejste naprosto zadlužený až po krk, tak vám vaše nemovitosti mohou navíc vydělávat. Proč tedy nepronajímat vámi neobydlený bytový dům? Je lepší prodat danou nemovitost nebo jí pronajímat? Vždy záleží na tom jak rychle potřebuje peníze a na jaký účel.

Starosti s pronájmem jsou třeba pro někoho daleko horší představou než jednorázový prodej. Jestliže si to navíc vezmeme z té druhé strany, tak po chvíli zajisté zjistíme, že pronájem nám bude měsíčně hradit například naší hypotéku, kterou máme na dům ve kterém bydlíme s rodinou.

Stálý příjem je daleko výhodnější, protože pokud jste všechno tak jak má a vy nemáte problémové nájemníky tak si dokážete vypočítat, že několik dlouhých let či desítek let budete mít stálý příjem a trochu prakticky za nic. A co takový pacht a pachtýř nebo pachtovné? Setkáváme se s tímto pojmem například v zemědělství.

Můžete tedy pronajmout svůj pozemek, ale ne klasicky, ale za pomoci této smlouvy. Pro laiky kteří naprosto neví o co se jedná tu máme příklad. Máte pozemek evidovaný jako ornou půdu a přijde za vámi zemědělec, který vám nabídce možnost a to takovou, že vám z toho co vypěstujete bude dávat část jako pachtovné. Vám se zalíbí tato nabídka a uzavřete s ním tak smlouvu o pachtu. Přesnou definici opět udává zákon.

Pro Dudlu napsala: Lucie Štýchová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: