UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to bajka?

V češtině se můžeme setkat hned s několika typy literárních žánrů. Jedním z nich je i bajka. Co je to bajka a co je pro ni charakteristické? Bajka je literárním žánrem, který spadá do literatury určené dětem a mládeži. V dřívějších dobách byla ovšem bajka žánrem určeným pro dospělé. Ve většině případů je bajka krátkým příběhem. Ten může být i rýmovaný. Charakteristickým rysem bajky je pak to, že zvířata a rostliny se v příběhu chovají jako lidé a v závěru bajky je pak uvedeno poučení z celého příběhu.

co-je-bajka

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Zajímavé je to, že bajka je vlastně jedním z nejstarších literárních žánrů vůbec. Poprvé se s ní bylo možné setkat již v antickém Řecku, kde byl jejím zakladatelem Ezop. Ten dodnes patří mezi nejznámější bajkaře vůbec. A první bajky vytvářel již před více než dvěma a půl tisíci lety. Mezi ty nejznámější pak patří jeho bajka o lišce a vráně, ze které vyplývá ponaučení, že by si člověk měl dát pozor na lichotky, které ne vždy jsou myšleny vážně.

Bajka je typická svým didaktickým, poučným a humoristickým stylem, kdy se snaží dále čtenáři předat určitá moudra a poznatky. Pointou bajky jako takové je tak určité ponaučení. Objevuje se v ní kromě humoru také satira a ironie.

A co je vlastně podstatou bajky?

Jedná se o jakýsi jinotaj, příběh, kde je jedním ze základních znaků tzv. personifikace neboli zosobnění. Bajka má především didaktickou funkci, kdy z jednání postav vyplyne jejich určité chování nebo kritika chyby. Jednotlivá zvířata tak v bajce získávají lidské vlastnosti, které se pro ně stávají typickými. Jako příklad si můžeme představit, že osel je hloupý nebo liška chytrá, mazaná a lstivá, páv zase marnivý atd.

A co je cílem bajky jako takové?

Konkrétně je to poukázání na špatné lidské vlastnosti a chyby. Snaží se tak vychovávat lidi a působit na ně, směřovat je ke zlepšení jejich chování a povahových vlastností.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: