UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je nulový vodič?

Nulový vodič je speciální druh kabelu používaný v optických sítích. Skládá se ze dvou vláken stočených dohromady a obalených plastem. Nulový vodič spojuje termostat s domácím centrálním klimatizačním systémem. Nulový vodič je obvykle připojen k jističi.

co-je-nulovy-vodic

K čemu je nulový vodič

Neutrální vodiče slouží k ochraně obvodu před zemními poruchami. V případě poruchy jsou navrženy tak, aby umožnily průtok proudu v případě, že se horký a nulový vodič vzájemně dotknou. To se provádí tak, že se na obou koncích propojí nesepnutou 120 voltovou zátěží (například svítidlem). Nulový vodič se také používá k vyrovnávání napětí mezi různými fázemi nebo obvody v rámci třífázového systému.

Neutrální vodiče jsou obvykle těžší než jiné tepelné vodiče, protože přenášejí větší proud po delší dobu. Musí mít větší průměr než tepelné vodiče, protože přenášejí větší proud po delší dobu a musí přenášet stejný proud jako jiné vodiče .

V některých případech může být nutné instalovat další nulový vodič pro zajištění dodatečné ochrany před zemními poruchami. Toto opatření se označuje jako "nulování" nulového vodiče a je nutné pouze v případě, že v systému není žádné jiné místo, kde by bylo možné zemní poruchu odstranit, aniž by došlo k poškození zařízení nebo zranění personálu.

Výhody nulového vodiče

Jednou z největších výhod nulového vodiče je, že jej lze instalovat pomocí rybí pásky - dlouhé kovové tyče s háčkem na jednom konci, která se používá k protahování kabelů skrz zdi a otvory vyvrtanými do stěn. Protože je tak tenký, jeho instalace bez použití rybí pásky by byla obtížná nebo nemožná, protože by mezi vlákny a okolním materiálem bylo příliš velké tření, aby se vůbec mohla pohybovat.

Nulové vodiče jsou také užitečné pro protahování kabelů skrz kanály, protože se nezamotají tak snadno jako jiné typy kabelů. Lze je také snadno spojovat, protože nejsou obklopeny izolací nebo plášťovými materiály jako tradiční koaxiální kabely.

Jak poznat nulový vodič

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda máte nulový vodič, je podívat se na termostat. Většina moderních termostatů má na sobě obrázek klimatizační jednotky a nad tímto obrázkem budou ze zdi vycházet dva vodiče - jeden bílé barvy a druhý černé barvy.

Bílý vodič je určen pro napájení a černý vodič slouží ke komunikaci z centrální klimatizační jednotky do termostatu. Pokud tyto dva vodiče ve zdi nevidíte, pak nemáte ve svém domě nastavený nulový vodič.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: