UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je karanténa, izolace a samoizolace?

Ještě poměrně nedávno jsme znali pojmy jako „karanténa“ nebo „izolace“ spíše z nejrůznějších filmů než ze života, nedej bože toho vlastního. Před více než třemi lety, kdy celý svět zachvátila pandemie nového virového onemocnění covid-19, vyvolaného virem SARS-CoV-2, který se začal šířit z čínského Wu-Chanu, se však karanténa a izolace začala týkat i nás samotných, bez rozdílu věku. V tomto článku se dozvíte, co obnáší karanténa, co izolace a samoizolace, co je třeba dodržovat a jaké jiné nemoci karanténu a izolaci ze zákona vyžadují.

co-je-karantena

Co je karanténa?

Karanténa

Karanténou se myslí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Karanténa a její podmínky jsou součástí zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, konkrétně § 2, odstavec 7.

Karanténa se využívala již o několik staletí dříve, kdy se v Evropě šířila nákaza morem. Slovo karanténa pochází z italského „quaranta“, což v překladu znamená „čtyřicet“ a vychází z období trvajícího čtyřicet dnů, po které byla na lodích izolována posádka, aby se zamezilo případnému rozšíření moru na pevninu. Poprvé se tak stalo ve 14.století u chorvatského ostrova Dubrovník a později se karanténa začala praktikovat také v přístavních městech Janov, Benátky nebo Marseille.

Izolace, samoizolace

Izolace se od karantény liší tím, že jí podléhají nikoli zdravé osoby, ale prokazatelně nemocní lidé, kteří se nakazili některým infekčním onemocněním. Izolace nejčastěji probíhá na infekčním oddělení v nemocnici a rozumí se jí úplné oddělení (izolace) nakažené osoby od ostatních zdravých osob. V souvislosti s nyní tolik rozšířeným onemocnění covid-19 pak izolace nejčastěji probíhá v domácím prostředí, kde se nemocný plně izoluje od zbytku domácnosti a z místnosti pokud možno nevychází, aby se zamezilo šíření nákazy mezi členy rodiny/spolubydlící.

Jak dodržovat izolaci?

Při izolaci v domácnosti o více členech se řiďte následujícími pravidly:

 • úplně se izolujte od ostatních členů domácnosti v samostatném pokoji
 • nepřijímejte návštěvy
 • často větrejte
 • pokud nemáte samostatnou koupelnu, vždy po sobě veškeré použité zařízení a povrchy důkladně umyjte a vydezinfikujte, zubní kartáčky a ručníky uchovávejte také stranou ostatních věcí
 • používejte vlastní nádobí a předměty denní potřeby (ručníky, hrnky, příbory, utěrky apod.)
 • nádobí po sobě vždy hned umyjte, prádlo ukládejte do igelitového pytle a později vyperte odděleně
 • nákupy si nechávejte donést před dveře
 • při nutné interakci se zdravými lidmi používejte respirátor a dezinfikujte si ruce


Která onemocnění vyžadují přísnou izolaci?

Kromě onemocnění covid-19 existují i jiné závažné infekční nemoci, které podléhají izolaci (řada z nich bývá dovlečena z pobytu v zahraničí), například:

 • virová hepatitida (žloutenka)
 • tuberkulóza
 • spalničky
 • úplavice
 • břišní tyfus
 • SARS
 • antrax
 • cholera
 • dengue
 • syfilis (I. a II.stadium)
 • mor
 • ...a řada dalších nemocí


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: