UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je potřeba ke kolaudaci studny?

Koupili jste si vás vysněný domeček nebo snad budete stavět a ještě si přejete mít vlastní studnu, protože se vám nechce platit za městskou vodu, která je neskutečně přechlorovaná a vy tak máte po ní ihned vyrážku? Co, ale potřebujete tedy ke kolaudaci vaší studny?

co-je-potreba-ke-kolaudaci-studny
(Zdroj fotky: Freepik.com)

No opravdu málo toho nebude, a proto vám zde napíšeme doklady, které budete potřebovat, ale záleží samozřejmě na tom o jaký typ studny se navíc bude jednat. Může být kopaná, vrtaná tj. šachtová nebo ražená. Navíc postavit studnu se opravdu vyplatí! Proto budete potřebovat tyto dokumenty:

 1. Dokumentaci o provedení stavby
 2. Územní rozhodnutí
 3. Hydrogeologický posudek
 4. Stavební povolení (účastníky jsou i vaši sousedé)
 5. Veřejnoprávní smlouvy (pokud tedy budou potřeba)
 6. Certifikát autorizovaného inspektora
 7. Snímek katastrální mapy
 8. Výpis z LV (doklad o tom zda jste opravdu vlastníkem jak pozemku tak i stavby)
 9. Plánek umístění studny
 10. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 11. Povolení vodoprávního úřadu k odběru vody
 12. Doklad o výsledcích předepsaných zkoušek
 13. Projektová dokumentace (dodává firma, která studnu realizovala)
 14. Při hloubce více než 30 metrů je nutné nechat vypracovat projekt průzkumných prací hydrogeologem, a po jeho schválení Krajským úřadem provést ohlášení na Obvodní báňský úřad


Tyto informace by vám tak měly být v dobru. Pokud si snad, ale nebude vědět rady a necháte si tak ještě poradit, můžete zavítat na stavební úřad kde vám zajisté s tímto problémem poradí. Na internetu máte i různé poradny, které jsou navíc zdarma a tak tam můžete sepsat svůj dotaz a nechat si také poradit od ostatních lidí, kteří řešili již dříve tento problém, kterým se tak musíte zabývat nyní i vy. Pokud tedy víte, že za delší dobu budete chystat studnu je tedy s časovým předstihem si všechny tyto věci zařídit, protože to není hotové jen ze dne na den.

Pro Dudlu napsala: Lucie Štýchová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: