Co je přirozené číslo?

Pamatujete si ze školy, co je přirozené číslo? Přirozená čísla jsou na rozdíl od celých čísel celá čísla. Přirozeným číslům se také říká počítaná čísla a zapisují se pomocí číselné soustavy 0-9.

Slovo "přirozená" lze odlišit od slova "racionální", které odkazuje na skutečnost, že přirozená čísla lze znázornit jako kvocienty dvou celých čísel. V matematické analýze se výraz "přirozené" často používá ve významu "velké", takže přirozené číslo může označovat číslo řádu jedna nebo více.

V teorii množin existuje celá třída nekonečných množin nazývaných nepočitatelné množiny, z nichž každá je buď spočetná, nebo má kardinalitu striktně mezi N a R (množina reálných čísel). V takovém případě říkáme, že N byla "do značné míry překonána" R. To znamená, že jakýkoli pokus o výčet všech prvků N povede k nekonečnému seznamu, který nelze dokončit, protože prvků je vždy více, než kolik jich lze uvést.

Přirozené číslo je celé číslo bez zlomku. Přirozená čísla jsou také známá jako počítaná čísla a nezáporná celá čísla.

Používají se k počítání a měření. Většina lidí používá přirozená čísla v každodenním životě, aniž by si to uvědomovala. Například když ráno vstanete a jdete do práce, je pravděpodobně kolem 7:00 hodin. Je to proto, že jste celou noc počítali a nyní je čas na ráno!

Příklady přirozených čísel

  • Přirozená čísla: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak dále. Celá kladná čísla.
  • Přirozené číslo je celé číslo (celé číslo), které může být počítaným číslem a dalšími počítanými věcmi, jako jsou body na přímce (1, 2), přímky v rovině (1, 2), roviny v prostoru (1, 2), stejně jako všechny ostatní druhy celých čísel, jako jsou lichá nebo sudá čísla.
  • Množina všech přirozených čísel se někdy nazývá N nebo ℕ. Přirozená čísla lze použít k počítání nebo řazení jiných věcí nebo k popisu výsledků aritmetických operací.
  • Přirozená čísla se od celých čísel liší tím, že nemají žádné činitele kromě 1 a -1.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová