UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je prostorový metr?

Co je to prostorový metr a kolik stromů pojme jeden prostorový metr? Prostorový metr je měrná jednotka používaná v lesnictví. Představuje kmeny zabalené do krychle o rozměrech 1 × 1 × 1 metr.

co-je-prostorovy-metr

Základní jednotkou dřeva je jeden plnometr - 1PLM. Ten představuje jeden krychlový metr naplněný bez mezer dřevní hmotou. Prostorový metr (S/m) je ekvivalentem krychlového metru, ale s objemem dřeva v něm obsaženým. Toto měření zavedla lesnická komise a běžně se používá dodnes.

Prostorový metr je průmyslová jednotka pro měření objemu řeziva nebo jiných kulatinových výrobků, jako jsou sloupy nebo kůly, v jejich přirozeném stavu bez jakéhokoli balení nebo stohování.

Prostorový metr není zákonnou měrnou jednotkou, ale některé společnosti jej používají jako interní měrnou jednotku pro výpočet cen na základě počtu kusů na metr krychlový (nebo čtvereční stopu).

Jak se vypočítá prostorový metr

M3/PLM je objemová měrná jednotka používaná v lesnictví k vyjádření objemu kulatiny v porostu. Nazývá se také metr krychlový na strom (m3/t).

M3/PLM lze vypočítat následujícím způsobem:

  • K výpočtu prostorového metru potřebujete znát průměrný průměr stromu a také jeho výšku v metrech.
  • Průměrný průměr se vypočítá vydělením celkového objemu celkovou plochou (délka × šířka).
  • Objem se vypočítá vynásobením počtu deskových stop 1,335413894 litru na deskovou stopu.


Vzorec pro výpočet prostorového metru je následující

1PLM = 3m2 × (průměrný průměr/600mm)

Co je metr krychlový

Metr krychlový lze rozdělit na menší jednotky, jako je decimetr krychlový (dm3), který se rovná 10 litrům, nebo centimetr krychlový (cm3), který se rovná 0,1 litru. Krychlové metry se používají k měření objemu dřevěných výrobků, jako je řezivo a masivní kulatina. Metr krychlový lze použít i pro jiné materiály, které mají podobnou hustotu a velikost, jako je beton nebo hornina.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: