UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je sekvenování a sekvenace?

Co jsou termíny sekvenování a sekvenace. Víte to? Sekvenování je proces, při němž se určuje primární struktura (pořadí chemických jednotek) daného biopolymeru.

co-je-sekvenovani-a-sekvenace

Použití sekvenování

Sekvenování je termín, který se používá pro odbourávání biologické molekuly na menší části a později jejich přetisknutí do požadovaného počtu vzorků. Tato metoda měření je velmi účinná při zpracovávání genomu nebo proteomu.

Je také možné sekvenovat různé biopolymery: DNA – nejběžnější, RNA, proteiny a polysacharidy (sacharidy).

Sekvenování pomocí PCR (polymerazace na řetězci) je zpravidla využito jako metoda detekce.

Sekvenování DNA – nejběžnější

Sekvenování DNA se využívá k detekci genetických mutací v genomu.

DNA se řadí mezi biopolymy, které jsou obecně využívány pro sekvenování. DNA je velmi stabilní molekulou.

Je možné sekvenovat různé biopolymery: nukleotidy (úsečky), peptidy (polypeptidy), riboz

Sekvenování DNA je drahé, ale v současnosti již standardní postup pro analýzu genomu. Pro analýzu genomu se musí vložit do komerčně dostupných nukleových clonařovacích systémů, např. SOLiD (Applied Biosystems), Illumina (Illumina Inc.), Heliscope, PacBio RS II a Irys jsou jedny z nejdostupnějších.

Sekvenování RNA, proteiny a polysacharidy (sacharidy).

Sekvenování RNA je přístupné a relativně levné. Vytváří se s využitím metody RT-PCR (reverse transcripci PCR) a mikrokapilární štěpení (microcapillary sequencing).

Sekvenování polysacharidů

Sekvenování polysacharidů je dalším krokem v molekulární biologii. Oproti genomickému barcodingu se jedná o další metodu, která umožňuje identifikovat části DNA z různých organismů a také srovnávat různé typy DNA.

Metoda se užívá například při identifikaci infekčních onemocnění, při diagnostice rakoviny nebo v prevenci viróz, kdy se podle genotypu zabaví zdravá populace a zabrání imunita všech lidí pokud nastane pandemie. Metoda má také velký potenciál pro terapeutické využití.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: