UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to eskalace?

Plno lidí netuší, co to eskalace je a že toto slovo může mít více významů. Jaké jsou tedy významy tohoto termínu? To si probereme detailněji v tomto článku, který vám třeba přinese nové informace.

co-je-eskalace
 
Eskalace je termín, který se používá v mnoha oblastech lidského života a může mít různé významy v závislosti na kontextu. V obecném smyslu se eskalace vztahuje k situacím, kdy se problém zhoršuje nebo se stává intenzivnějším.

V politice může eskalace znamenat zhoršování mezinárodních vztahů a přechod od mírových jednání k vojenskému konfliktu. V obchodě může eskalace znamenat růst cen a zhoršení podmínek pro spotřebitele. V osobních vztazích může eskalace znamenat zhoršování komunikace a nárůst napětí a konfliktů.
 
Eskalace v psychologii

V psychologii se termín eskalace často používá k popisu situací, kdy se chování jednotlivců stává intenzivnějším a konfliktnějším a vyhrocenějším. To může vést k eskalaci sporu a zhoršení vztahů. Toto chování může být pozorované jak u jednotlivců, tak i v kolektivních situacích, jako jsou týmy a skupiny. Toto chování je nutné začít řešit, pokud nechceme, aby se nám začaly zhoršovat, nebo dokonce rozpadat vztahy, které stály předtím na pevných základech a byly harmonické a klidné.
 
Eskalace konfliktu

Eskalace konfliktu je proces, který se vyskytuje, když se původní konflikt zhoršuje a stává se intenzivnějším a vyhrocenějším. Eskalace konfliktu může být důsledkem neúspěšného řešení problému, nedostatečné komunikace mezi stranami nebo neschopnosti najít společné řešení. V situacích, kdy se konflikt eskaluje, se často objevuje nevraživost, nárůst napětí, vztek a agresivní chování. Nedostatečná komunikace je častým problémem u mnoha lidí a právě díky nedostatečné komunikaci dochází mnohdy k hádkám a nedorozuměním, které často zůstávají nevysvětlená.
 
Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: