UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to puchýrna?

Termínem puchýrna nebo také hamr se označuje kovářská nebo ocelářská dílna. V dílně se nachází kovářský stroj, který používá k pohonu vodního kola. K zatloukání se používal velký těžký nástroj podobný kladivu, známý jako "kladivo" (hammerblag), který vážil od 35 kg do 65 kg. Kladivem se mávalo obloukem jako sekerou a velkou silou se jím udeřilo na kovadlinu, aby se opracovávaný kus železa vyrovnal. Název hamr je odvozen od německého slova Hammer, což znamená železář nebo kladivo.

co-je-puchyrna

Co je puchýrna?

Historický kontext a význam puchýrny

V období středověku a raného novověku hrály puchýrny zásadní roli v procesu zpracování kovů, zejména železa a oceli. Hamry byly základem pro rozvoj kovářství a metalurgie, které byly zásadní pro výrobu zbraní, nástrojů, stavebního materiálu a mnoha dalších nezbytných produktů.

Účel

Puchýrna byla vybavena zařízením pro tavení a kování kovů. Zahrnovala pec na tavení kovů, kovadlinu, kladiva, kleště a další nástroje potřebné pro kovářské práce. Tavení kovu probíhalo ve speciálních vysokých pecích, kde se železná ruda spolu s uhlím zahřívala na vysokou teplotu, aby se z ní získalo železo nebo ocel.

Techniky používané v puchýrně zahrnovaly rafinaci surového železa a jeho další zpracování. Inovace, jako bylo zavedení vodních kol pro pohon kladiv a foukačů, značně zlepšily efektivitu a produktivitu práce. V některých puchýrnách se také experimentovalo s různými technikami kalení oceli.

Mnoho puchýren bylo umístěno ve středověkých vesnicích nebo městech a stala se centrem komunity. Kováři byli vysoce ceněni pro své umění a dovednosti a často hráli klíčovou roli v místní ekonomice a společnosti.

Význam puchýrny v moderním světě

I přes pokles tradičního kovářství mají puchýrny stále své místo v moderním světě. Jsou cenným zdrojem informací pro historiky a archeology, kteří studují vývoj technologií a řemesel. Mnohé z těchto historických dílen byly zachovány jako muzea nebo kulturní památky, kde návštěvníci mohou vidět ukázky starých kovářských technik a pochopit význam těchto míst ve vývoji lidské civilizace.

Technologické inovace, které probíhaly v puchýrnách, položily základy pro moderní metalurgii a strojírenství. Postupy a metody vyvinuté kováři v těchto dílnách jsou předchůdci mnoha technik používaných dnes. Studium těchto technik nám umožňuje lépe porozumět historii výroby a zpracování kovů.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: