UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je součin čísel v matematice?

Co je součin čísel v matematice? Součin dvou nebo více čísel je výsledek získaný jejich vynásobením. Máme-li například 6 a 8, pak jejich součin bude 48. Symbolem pro násobení je tečka (.).

co-je-soucin-v-matematice

Jak se součin vypočítá?

Součin dvou čísel získáme tak, že každou číslici prvního čísla vynásobíme každou číslicí druhého čísla. Pokud jsou v čísle nějaké nuly, vynásobíme je také. Například: 6*8 = 6×1 + 6×8 = 6+48 = 54.

Jak se nazývá číslo v součinu?

Číslo, které se vyskytuje v úloze na násobení, se nazývá operand neboli činitel této úlohy. V našem příkladu výše jsou 6 i 8 operandy, protože se objevují v úloze na násobení.

Příklady

  • Součin čísel je číslo, které je součinem dvou nebo více čísel. Zápis používaný pro vyjádření součinu čísel je hvězdička (*) mezi dvěma nebo více čísly, například 4*3 = 12.
  • Součinem dvou celých čísel je celé číslo. Například 4*3 = 12, takže 12 musí být celé číslo.
  • Součin nuly nebo více celých čísel je 0 (nula). Například 4*3 = 0, takže 0 musí být 0.
  • Součin jednoho celého čísla a nuly nebo více celých čísel je 1 (jedna). Například 4*0 = 0, takže 0 musí být 1.
  • Součin žádného celého čísla není definován. Například 3/0 = ?; 3/0 tedy nemá žádnou hodnotu, protože dělení nulou je v matematice nedefinované (viz dělení nulou).

Typy násobení

Existují dva typy násobení. První je běžné násobení, které se učíme ve škole a kterému se také říká standardní násobení. Jedná se o zvláštní případ druhého typu násobení: opakovaného sčítání.

Abychom zjistili, jak vypočítat součin, podívejme se nejprve na to, co se stane, když vynásobíme 2 třemi:

Můžeme to zapsat takto:

2 x 3 = 6

Ale můžeme to také zapsat jako:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6

Pokud to ale uděláme s velkým číslem, jako je 24 × 33, je jednodušší uvažovat takto: 24 se skládá ze tří skupin po 8 (24 = 8 + 8 + 8).

Takže 33 je složeno ze tří skupin po 11 (33 = 11 + 11 + 11). Takže 24 × 33 znamená tři skupiny po osmi vynásobené třemi skupinami po jedenácti (nebo dvě partie po osmi vynásobené dvěma partiemi po jedenácti), což se rovná 48 × 33 (= 88), což je 88.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: