UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak napsat pracovní hodnocení?

Co je pracovní posudek zaměstnance, k čemu slouží a co všechno by měl obsahovat? Pracovní posudek neboli hodnocení je vydáváno na žádost zaměstnance, a to po ukončení pracovního poměru. Takový posudek může zaměstnanec požadovat i zpětně a není dokonce ani zákonem stanovená žádná lhůta, do kdy nejdéle je možné o něj zažádat. Je tak možné ho požadovat klidně i několik let zpětně. Zaměstnavatel je povinen mu v tomto ohledu vyhovět. Zjistěte, jak napsat pracovní hodnocení, aby mělo všechny podstatné náležitosti.

jak-napsat-pracovni-hodnoceni

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Pracovní hodnocení musí obsahovat podstatné a důležité náležitosti jako je jméno a příjmení zaměstnance, datum jeho narození a trvalé bydliště. Dále je také nutné uvést potřebné údaje o zaměstnání jako je jeho délka, druh pracovního poměru a vykonávaná pozice. V neposlední řadě pak následují hodnocení zaměstnance jako takové. Na internetu můžete najít také dlouhou řadu vzorů takových pracovních hodnocení a podle nich se při sepisování řídit.

Hodnocení je nejdůležitější součástí celého posudku a na to je také vhodné při sepisování myslet. V hodnocení by měl být popsán pracovní poměr jako takový, nikoliv výhledy a úvahy do budoucna. Také by nemělo být mícháno se soukromými záležitostmi, i když by mohly s výkonem práce třeba nějakým způsobem souviset. Měly by být uvedeny skutečnosti týkající se výkonu práce, hodnocení iniciativy, schopnosti pracovat v týmu apod.

K pracovnímu hodnocení mohou být zároveň přiloženy také nejrůznější certifikáty k dosažené kvalifikaci. V závěru posudku samotného pak nesmí samozřejmě chybět podpis zaměstnavatele i zaměstnance, který svým podpisem stvrzuje, že s jeho podobou souhlasí. A v případě, že zaměstnanec nesouhlasí? Pak se může do 3 měsíců ode dne jeho doručení domáhat u soudu žalobou toho, aby zaměstnavatel konkrétní body v obsahu upravil.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: