UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak odstoupit od smlouvy?

Zákon umožňuje v některých případech odstoupit od smlouvy. Jedná se o jednostranný právní úkon. V některých případech je možné odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu.

jak-odstoupit-od-smlouvy

V tomto případě jde především o nákupy provedené přes internet, kdy na takové odstoupení od smlouvy je lhůta 14 dnů. Tato 2týdenní lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Vhodné je druhé straně takové odstoupení poslat písemně, ale zákon tuto povinnost neukládá. Stačí jen uvést, že odstupujete od smlouvy za dané zboží, datum a podpis. Z odstoupení by mělo být jasné, jaké jsou smluvní strany a o jakou konkrétní smlouvu se jedná. Prodejce má pak 14 dní na to, aby vám za vrácené zboží poslal peníze.

Odstoupení od smlouvy a všechny náležitosti jsou upraveny v novém občanském zákoníku. Podmínky se ovšem mohou u jednotlivých smluv lišit. Odstoupit od smlouvy nejde jen tak. Musí platit některý z důvodů. Ty mohou vyplývat ze zákona – tyto důvody mohou být nejenom obecné, ale také specificky pro konkrétní smlouvy. Důvody vyplývající ze smluv jsou takové, na kterých se obě strany společně dohodly.

Odstoupit od smlouvy je možné v případě vadného plnění. K tomu dochází k případě, že nejde zboží opravit a řádně jej užívat. V případě kupní smlouvy je pak nárok na výměnu nebo opravu tohoto zboží.

Další variantou, kdy lze odstoupit od smlouvy, je prodlení jedné ze smluvních stran. Ta strana, která není v prodlení, můžete v takovém případě od smlouvy odstoupit. Je ovšem nutné, aby toto odstoupení bylo neprodleně oznámeno protistraně.

Poslední variantou odstoupení od smlouvy je odstoupení v případě jejího podstatného porušení. Tím může být situace, o které kdyby člověk věděl, smlouvu by nikdy neuzavřel. V případě takového porušení lze od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: