UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak se počítají zlomky?

Zlomky jsou matematické výrazy, které se skládají z čísel a čáry oddělující čitatel a jmenovatel. Čitatel je číslo nad čarou a jmenovatel je číslo pod čarou. Zlomky jsou běžně používány v matematice, vědě a běžném životě pro vyjádření podílu mezi dvěma čísly. V tomto článku se podíváme na to, jak se počítají zlomky a jaké základní operace s nimi lze provádět.

jak-se-pocitaji-zlomky

Zlomky mohou být záporné i kladné, celočíselné i desetinné. Například zlomek 3/4 znamená, že číslo 3 je čtvrtinou z celku, zlomek -2/5 například znamená, že číslo 2 je pětinou záporného celku. Zlomky mohou být zapsány různými způsoby, například ve tvaru smíšeného čísla, jako 2 3/4, kde celé číslo 2 představuje celkový počet a zlomek 3/4 představuje zbytek.

Zlomky lze sčítat, odčítat, násobit a dělit - je to vlastně stejné jako u celých čísel. Nicméně při provádění je třeba brát v úvahu základní pravidla pro zlomky. Nejdůležitějším pravidlem je, že před sčítáním nebo odčítáním musí být jmenovatele stejné. To znamená, že zlomky musí být převedeny na stejný základní tvar, aby bylo možné je sečíst nebo odčíst. Například zlomky 1/4 a 1/2 nelze přímo sečíst, protože mají různé jmenovatele. Nicméně, pokud převedeme zlomek 1/4 na stejný tvar jako 1/2, což je 2/4, můžeme je nyní sečíst a dostaneme výsledek 3/4.

Podobně, při násobení zlomků se násobí čitatel s čitatelem a jmenovatel s jmenovatelem. Například zlomek 2/3 vynásobený zlomkem 4/5 dává výsledek 8/15. Když si vezmeme ještě jiný zlomek, který chceme vynásobit (například 3/4 a 2/8, výsledek bude 6/32. A takhle nějak se zlomky počítají. Není na tom vůbec nic složitého, ale musíme se naučit postup sčítání, odečítaní a dělení zlomků. Pak nám bude všechno hned jasnější a zlomky se nám budou o mnoho snadněji počítat takzvaně ,,levou zadní". Stačí si zapamatovat pár jednoduchých pravidel.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: