UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to pranostika?

Pranostiky můžeme všichni znát z každodenního života. Co to vlastně pranostika je a k čemu je užitečná? A jsou vůbec pranostiky pravdivé? To vše se dozvíte v dnešním článku.

co-je-pranostika

Pranostika je druh ,,věštění", který se vyskytuje v různých kulturách po celém světě. Jedná se o tradiční způsob, jak předpovídat počasí, úrodu a další události na základě určitých symbolů, věcí nebo zvířat. Pranostiky jsou často předávány z generace na generaci a jsou významnou součástí každodenního života. A plno pranostik se hodněkrát i vyplní.

Pranostiky jsou založeny na víře, že určité dny a symboly mají vliv na přírodu a osudy lidí. V minulosti byly pranostiky velmi důležité pro zemědělce, kteří potřebovali předpovědět počasí a určit, kdy se mají vysévat plodiny. Řídili se pranostikami, které předpovídaly, které dny pro ně budou úspěšné a které ne. Dnes můžeme pranostiky brát spíše jako zábavnou tradicí, která stále přežívá v mnoha kulturách.

Pranostiky se vyskytují v různých podobách, od krátkých rýmů až po složité příběhy. Některé pranostiky jsou založeny na zvířatech, jako například ,,Když je srnec v únoru v lese, bude chladné počasí na velikonoce."

Jiné pranostiky se týkají určitých dnů v roce, jako například:
,,Když prší na svatého Medarda, bude pršet ještě čtyřicet dní."

V některých kulturách jsou pranostiky velmi důležité a jsou součástí mnoha svátků a oslav. V Japonsku se například pranostiky týkají květinového festivalu Hanami, který slaví rozkvétající sakury. Podle pranostiky, když květy sakury vykvete dříve než obvykle, bude příští rok mnoho dešťových dnů a tudíž hodně pršet.

V české kultuře jsou pranostiky také velmi oblíbené. Jednou z nejznámějších pranostik je:

,,Na svatého Václava zima přichází, na svatého Štěpána sníh přikrývá."
Tato pranostika předpovídá příchod zimy a sněhu na konci září a v prosinci.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: