UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jakou moc má prezident a jak často jsou volby?

Prezident České republiky jako hlava státu má dlouhou řadu pravomocí. Do své funkce je volen přímou volbou občanů, a to na období 5 let. Může být zvolen maximálně dvakrát po sobě. A jakou moc má prezident? To, jaké má pravomoci, určuje Ústava České republiky.

jakou-moc-ma-prezident-a-jak-casto-jsou-volby

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Prezident zastupuje stát navenek, odvolává a jmenuje nové členy do vlády a taktéž členy nejdůležitějších soudů. Zároveň je také vrchním velitelem ozbrojených sil a rozhoduje i o tom, kdy a kde může naše armáda zasáhnout. Má právo zúčastnit se schůzí Parlamentu a vlády, jejich výborů a komisí a musí mu být umožněno promluvit kdykoliv o to požádá.

Prezident má pravomoc odpouštět a zmírňovat tresty vězňů. Může udělit i tzv. amnestii, což je udělení milosti lidem, který si ji na základě mínění prezidenta nějakým způsobem zaslouží. Nejčastěji tomu tak bývá v případě dlouhodobé a vážné nemoci nebo v případě méně závažné trestné činnosti a odpykání větší části trestu. Dále rozhoduje o tom, komu udělá státní vyznamenání. Ta bývají udělována za zásluhy státu a přičinění se nějakým způsobem dobru společnosti.

Dále prezident rozpouští Poslaneckou sněmovnu a pověřuje vládu, u které přijal demisi nebo kterou sám odvolal k vykonávání prozatímních funkcí do doby jmenování nové vlády. Prezident také podepisuje zákony a má právo Parlamentu vrátit přijatý zákon, a to s výjimkou ústavního zákona. Další pravomocí je pak jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ve své pozici má prezident také dlouhou řadu výhod. A jaké to jsou konkrétně? V době, kdy vykonává svou funkci nemůže být zadržen, stíhán ani trestán pro jakýkoliv čin. Výjimku ovšem tvoří velezrada. V takovém případě může totiž o svou prezidentskou funkci přijít. Navíc není nikomu ze své funkce odpovědný, a tak veškerá jeho rozhodnutí záleží pouze a jen na něm samotném.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: