UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je Bypass?

Bypass neboli přemostění je jednou z nejčastějších operací srdce. Chirurg vytvoří objízdnou trasu (bypass) kolem zúženého nebo zablokovaného místa vašeho srdce. Jako objízdná trasa je použita žíla nebo tepna z jiné části vašeho těla. Operace bypassu může být provedena buď pomocí otevřeného srdce, nebo pomocí minimálně invazivních chirurgických technik.

co-je-bypass

Co je bypass srdce?

Jak se provádí bypass?

Při operaci bypassu na otevřeném srdci se otevře hrudník a srdce se zastaví. Chirurg pomocí nástrojů a pomůcek odstraní ucpávky a vytvoří nové cévy, které propojí zdravé oblasti srdečního svalu. Nová céva je přišita na místo a spojena s ostatními cévami v srdci.

Ačkoli je bypass považován za závažnou operaci, nevyžaduje rozříznutí hrudníku jako tradiční operace na otevřeném srdci. Místo toho vyžaduje pouze malé řezy na noze nebo paži, kterými se během operace do koronárních tepen vloží štěpy.

sportovni-vyziva

Proč potřebujete bypass?

Pokud jsou vaše koronární tepny zúžené nebo zablokované plakem, nemohou dodávat dostatek krve pro potřeby vašeho těla. Tento stav je známý jako ischemická choroba srdeční, způsobuje bolest na hrudi - tzv. anginu pectoris - protože srdeční sval nedostává dostatek krve bohaté na kyslík.

Angina pectoris se obvykle objevuje, když se namáháte při práci nebo zábavě nebo když v noci spíte. Pokud k ní dojde během aktivity, můžete pociťovat tlak nebo svírání na hrudi, bolest v ramenou a pažích, dušnost a nevolnost. Pokud se objeví během spánku, můžete se probudit s pocitem bušení ve středu hrudníku, který může být doprovázen dušností a úzkostí.


Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: