UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je konsiliární vyšetření?

Konsiliární vyšetření je vyšetření pacienta specializovaným lékařem. Provádí SE za účelem získání názoru jiného lékaře v oboru nebo jiné specializaci. Vyšetřující lékař podá zprávu o nálezu pacienta a doporučení k léčbě odesílajícímu lékaři.

co-je-konsiliarni-vysetreni

Co je konziliární vyšetření?

Účel konsiliárního vyšetření

Účelem konsiliárního vyšetření je zjistit další informace, které mohou být relevantní pro stav pacienta nebo jeho léčbu. Posuzující lékař může požádat o další vyšetření, jako je například gynekologické vyšetření u žen nebo neurologické vyšetření, pokud se domnívá, že jsou nezbytná pro správnou diagnózu a léčbu pacienta.

Například:

  • zda je nutný chirurgický zákrok
  • k upřesnění diagnózy nebo ke zjištění, zda byl problém vyřešen
  • potvrzení, zda pacientovi byla poskytnuta odpovídající léčba od jeho lékaře primární péče
  • pomoci při vypracování plánu péče, který zohledňuje všechny aspekty pacientova stavu


Konsiliární vyšetření může být rovněž nutné, pokud se lékaři neshodnou na léčebných plánech a chtějí se vzájemně poradit.

Konsiliární vyšetření se obvykle koná na žádost jednoho nebo více lékařů. V některých případech však může o konsiliární vyšetření požádat i pacient, pokud má pocit, že léčebný plán jeho primárního lékaře je nedostatečný nebo nevhodný.

sportovni-vyziva

Jak dlouho trvá konsiliární vyšetření

Doba trvání takového vyšetření závisí na druhu specializace a na tom, zda lékař vykonává soukromou praxi nebo pracuje v nemocnici. V soukromé praxi je doba konsiliárního vyšetření obvykle delší než v nemocnici, protože pacient může čekat, až na něj přijde řada, a čekat, až bude specialista k dispozici. Doba, závisí i na tom, kolik pacientů je před nimi, jak dlouho jim trvá práce s každým pacientem a jak dlouho trvá specialistovi, než získá všechny informace od ostatních lékařů.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: