Co je konsiliární vyšetření?

Definice konsiliární vyšetření. Konsiliární vyšetření je vyšetření pacienta specializovaným lékařem. Konsiliární vyšetření se provádí za účelem získání názoru jiného lékaře v oboru nebo jiné specializaci. Vyšetřující lékař podá zprávu o nálezu pacienta a doporučení k léčbě odesílajícímu lékaři.

co-je-konsiliarni-vysetreni

Vyšetřující lékař si může vyžádat konsiliární vyšetření i sám pro sebe. Posuzující lékař může požádat o další vyšetření, jako je krevní obraz nebo rentgenové vyšetření, pokud se domnívá, že jsou nezbytná pro správnou diagnózu a léčbu pacienta.

Konzultující lékaře nelze zaměňovat s konzultujícími radiology nebo patology (což jsou lékařští specialisté v oboru radiologie a patologie).

Konzultanti jsou lékaři, kteří byli vybráni svými kolegy jako lékaři se speciálními odbornými znalostmi v určitých oblastech a nabízejí svá stanoviska k případům, které jim doporučili jiní lékaři.

Konzultující lékaři se často podílejí na recenzní činnosti, která zahrnuje přezkoumávání zpráv napsaných jinými lékaři a vydávání doporučení, zda by tyto zprávy měly být schváleny k úhradě, odmítnuty k úhradě nebo opraveny před provedením úhrady pojišťovnami.

Účel konsiliární vyšetření

Účelem konsiliárního vyšetření je - zjistit další informace, které mohou být relevantní pro stav pacienta nebo jeho léčbu.

Například:

  • zda je nutný chirurgický zákrok
  • k upřesnění diagnózy nebo ke zjištění, zda byl problém vyřešen
  • potvrzení, zda pacientovi byla poskytnuta odpovídající léčba od jeho lékaře primární péče
  • pomoci při vypracování plánu péče, který zohledňuje všechny aspekty pacientova stavu


Konsiliární vyšetření může být rovněž nutné, pokud se lékaři neshodnou na léčebných plánech a chtějí se vzájemně poradit.

Konsiliární vyšetření se obvykle koná na žádost jednoho nebo obou lékařů, kteří se ho účastní. V některých případech však může o konsiliární vyšetření požádat i pacient, pokud má pocit, že léčebný plán jeho primárního lékaře je nedostatečný nebo nevhodný.

sportovni-vyziva

Jak dlouho trvá konsiliární vyšetření

Doba trvání takového vyšetření závisí na druhu specializace a na tom, zda lékař vykonává soukromou praxi nebo pracuje v nemocnici. V soukromé praxi je doba konsiliárního vyšetření obvykle delší než v nemocnici, protože pacient může čekat, až na něj přijde řada, a čekat, až bude specialista k dispozici. Doba, závisí i na tom, kolik pacientů je před nimi, jak dlouho jim trvá práce s každým pacientem a jak dlouho trvá specialistovi, než získá všechny informace od ostatních lékařů.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: